Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave na području RH

Rok za prijavu

4 srpnja, 2022
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Otvoreni poziv na dostavu bespovratnih sredstava “Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ni opremanje predškolskih ustanova, prvi poziv”

Predmet natječaja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je, kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026., otvoreni Poziv na dostavu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“. (Referentni broj: C3.1. R1-I1.1).

Predmet Poziva je ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova.

Svrha Poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstva u okviru ovog Poziva je 1.220.000.000,00 kuna osiguranih u Državnome proračunu Republike Hrvatske iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO-a.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu (NN, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20), kao mogući osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19).

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jedinicom lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili osnovnom školom čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska.

Dostava projektnog prijedloga biti će dozvoljena od 3. svibnja 2022. godine do 4. srpnja 2022. godine u 23.59 sati, a projektni prijedlozi podnose se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca.

Objavljeni natječaj

Skip to content