Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave na području RH

Rok za prijavu

4 srpnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Otvoreni poziv na dostavu bespovratnih sredstava “Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ni opremanje predškolskih ustanova, prvi poziv”

Predmet natječaja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je, kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026., otvoreni Poziv na dostavu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“. (Referentni broj: C3.1. R1-I1.1).

Predmet Poziva je ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova.

Svrha Poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstva u okviru ovog Poziva je 1.220.000.000,00 kuna osiguranih u Državnome proračunu Republike Hrvatske iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO-a.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu (NN, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20), kao mogući osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19).

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jedinicom lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili osnovnom školom čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska.

Dostava projektnog prijedloga biti će dozvoljena od 3. svibnja 2022. godine do 4. srpnja 2022. godine u 23.59 sati, a projektni prijedlozi podnose se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca.

Objavljeni natječaj

Skip to content