Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti  mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe

Rok za prijavu

31 listopada, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen otvoreni javni poziv za program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2022.

Predmet natječaja

Programom dodjeljuju se bespovratna sredstava namijenjena poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva.

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti  mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe.

Bespovratna sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2020., 2021. i 2022. godine s osnove:

  • stjecanja obrazovanja za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica,
  • stjecanja osposobljenosti za zanimanje pogrebnik,
  • polaganja naučničkog ispita,
  • stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika,
  • ishođenja/obnove dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja.

 

Za provedbu Programa osiguran je iznos od 2.000.000,00 kuna.

Prijave se zaprimaju isključivo od 11.04.2022 godine do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2022. godine.

Prijava se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2022. godinu, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb.

Objavljeni natječaj

Skip to content