Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruge

Rok za prijavu

1 prosinca, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Otvoreni javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama u 2022. godini

Predmet natječaja

Svrha i cilj Poziva je prikupljanje prijava za financiranje aktivnosti/potreba udruga za koje se ocijeni da su sukladno strateškim dokumentima i prioritetnim područjima djelovanja Ministarstva od posebnog značaja i interesa za braniteljsku i stradalničku populaciju iz Domovinskog rata, a koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane uslijed posebnih i/ili izvanrednih okolnosti ili se predlažu za financiranje zbog posebnih okolnosti, na temelju Provedbenog programa Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021.-2024.

Ukupna planirana vrijednost Poziva je do 720.000,00 kuna.

Prijave za financiranje mogu podnijeti:

  • udruge registrirane sukladno Zakonom o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta, sukladno članku V. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i
  • udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanje statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

 

Prijave će se razmatrati isključivo ako udruge udovoljavaju sljedećim uvjetima:

  • upisane su u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluju najmanje jednu godinu zaključno s danom objave Poziva. Ukoliko su se udruge sukladno Zakonom o udrugama osnovale u vremenu od manje od 12 mjeseci prije objave Poziva (primjerice, udruge koje su djelovale kao ustrojstvene jedinice udruge s jedinstvenom pravnom osobnosti) moraju dostaviti dokaz o djelovanju najmanje jednu godinu i
  • upisane su u Registar neprofitnih organizacija.

 

Prihvatljive aktivnosti:

1. Koje su od značaja i interesa za braniteljsku i stradalničku populaciju iz Domovinskog rata, a iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane, što udruga u prijavi mora detaljno obrazložiti; koje nije moguće financirati putem redovitih javni poziva Ministarstva u tekućoj proračunskoj godini te potpora udruzi radi stabilizacije i mogućnosti nastavka rada i djelovanja, a ukoliko je u pitanju opstanak udruge i pod uvjetima da su iscrpljene druge mogućnosti što udruga mora u prijavi detaljno obrazložiti.

  • Financijska potpora za aktivnosti/potrebe može pojedinačno iznositi do najviše 5.000,00 kuna.

 

2. Aktivnosti koje je zbog iznimnih okolnosti nastalih uslijed nepredviđenih događaja ili elementarnih nepogoda potrebno žurno financijski poduprijeti u cilju ublažavanja posljedica istoga na braniteljsku i stradalničku populaciju iz Domovinskog rata.

  • Financijska potpora za aktivnosti/potrebe može pojedinačno iznositi do najviše 50.000,00 kuna.

 

Prijave se mogu poslati putem e-maila na adresu udruge.potpore@branitelji.hr ili putem pošte na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb s naznakom „Prijava na Otvoreni javni poziv za dodjelu jednokratne potpore udrugama u 2022. godini“.

Rok za prijavu na Poziv je do 1. prosinca 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content