Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice područne (regionalne) samouprave

Rok za prijavu

28 lipnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen ograničeni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Izrada županijskih socijalnih planova”

Predmet natječaja

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljuje ograničeni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Izrada županijskih socijalnih planova” sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda plus, u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“.

Ovim Pozivom na dostavu projektnih prijedloga će se pružiti podrška županijama u izradi županijskih socijalnih planova, čije se usvajanje očekuje u 2024. godini, temeljenog na analizi kapaciteta, dostupnosti pružatelja usluga, analizi potreba i specifičnim ciljevima razvoja socijalnih usluga, s posebnim naglaskom na usluge za skupine u većem riziku od socijalne isključenosti. Također će se unaprijediti znanja djelatnika u županijama i savjetu za socijalnu skrb.

Opći cilj je doprinijeti povećanju dostupnosti i ravnomjernom regionalnom razvoju socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj.

Specifični ciljevi su pružiti podršku jedinicama područne (regionalne) samouprave u izradi županijskih socijalnih planova i osnažiti stručnjake za socijalno planiranje, provedbu i praćenje županijskih socijalnih planova.

Prihvatljivi Prijavitelji su unaprijed određeni:

 • Zagrebačka županija
 • Krapinsko-zagorska županija
 • Sisačko-moslavačka županija
 • Karlovačka županija
 • Varaždinska županija
 • Koprivničko-križevačka županija
 • Bjelovarsko-bilogorska županija
 • Primorsko-goranska županija
 • Ličko-senjska županija
 • Virovitičko-podravska županija
 • Požeško-slavonska županija

 

Prijavitelji moraju djelovati samostalno. U okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga Partnerstvo nije dozvoljeno.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog PDP-a je 1.500.000,00 EUR (11.301.750,00 kn). Najviši iznos bespovratnih sredstava za Požeško-slavonsku županiju iznosi 60.000,00 EUR. Intenzitet potpore po pojedinom projektnom prijedlogu može iznositi najviše do 95% prihvatljivih troškova.

Prihvatljive aktivnosti: 

 • Specifični cilj 1. Pružiti podršku jedinicama područne (regionalne) samouprave u izradi županijskih socijalnih planova: Analiza, obrada podataka te izrada županijskih socijalnih planova, u skladu s  Pravilnikom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu potreba (NN, br. 90/23) (obvezna aktivnost) te prikupljanje podataka potrebnih za izradu županijskih socijalnih planova (izborna aktivnost);
 • Specifični cilj 2. Osnažiti stručnjake za socijalno planiranje, provedbu i praćenje županijskih socijalnih planova: Provedba edukacija za članove savjeta za socijalnu skrb i djelatnike JP(R)S vezano za socijalno planiranje, provedbu i praćenje županijskih socijalnih planova (obvezna aktivnost);
 • Horizontalne aktivnosti: Komunikacija i vidljivost (Organizacija početne i završne konferencije projekta o Izrada, tisak i diseminacija promotivnih materijala projekta te upravljanje projektom i administracija.

 

Projektni prijedlozi zaprimaju se isključivo elektroničkim putem, koristeći informacijski sustav https://euf.mrosp.hr. Prijavitelj treba prethodno zatražiti otvaranje korisničkog računa, slanjem zahtjeva na elektroničku adresu: registracijaesf.plus@mrosp.hr.

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 22. prosinca 2023. godine, a krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 28. lipanj 2024. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content