Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen novi natječaj za provedbu intervencije 76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje

Predmet natječaja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas drugi Natječaj za provedbu intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Predmet natječaja je dodjela potpore na temelju Pravilnika o provedbi intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja koje ispunjavaju uvjete.

Cilj intervencije je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove poljoprivredne proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 13.338.000,00 EUR, a maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 EUR.

Intenzitet javne potpore iznosi 70% prihvatljive premije osiguranja.

Zahtjev za isplatu potpore korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Nakon popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u, zahtjev za isplatu potpore elektronički podnosi isključivo korisnik putem NIAS-a u skladu s Uputom za elektroničko podnošenje zahtjeva koja čini sastavni dio natječaja.

Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva je od 25. srpnja 2024. godine do 31. prosinca 2024. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content