Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Obrti, trgovačka društva i zadruge u rangu mikro, malog i srednjeg poduzeća

Rok za prijavu

5 svibnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen natječaj za tip operacije 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Predmet natječaja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 8.6 »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.2 »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva«.

Svrha Natječaja je povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme.

Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva i zadruge u rangu mikro, malog i srednjeg poduzeća u skladu s definicijom iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 147.000.000,00 HRK. Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 10.000 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 1.000.000 EUR.

Intenzitet javne potpore i izvor financiranja: do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela).

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 15. veljače 2022. godine od 12:00 sati do 5. svibnja 2022. godine do 12:00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content