Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva i šumoposjednici u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća u skladu s definicijom iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014, te šumoposjednici fizičke osobe koji nisu poduzetnici u smislu definicije poduzetnika iz članka 1. Priloga I. iste Uredbe

Rok za prijavu

30 rujna, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj za tip operacije 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

Predmet natječaja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila Natječaj za provedbu Podmjere 8.6 „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ – provedba tipa operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu Podmjere 8.6 „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ – provedba tipa operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva i šumoposjednici u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća u skladu s definicijom iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014, te šumoposjednici fizičke osobe koji nisu poduzetnici u smislu definicije poduzetnika iz članka 1. Priloga I. iste Uredbe.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 100.000.000,00 HRK. Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 700.000 EUR.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu od 11. srpnja 2022. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2022. godine do 12:00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content