Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika; javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom

Rok za prijavu

7 kolovoza, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen natječaj za tip operacije 4.4.1 „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“

Predmet natječaja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje Natječaj za provedbu podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“ – provedba tipa operacije 4.4.1 „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ciljem očuvanja staništa velikih zvijeri te zaštite domaćih životinja od napada velikih zvijeri na području rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka čime se doprinosi otpornom i održivom razvoju poljoprivredne proizvodnje na tim područjima.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika ili
  • javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili
  • udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

 

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 400 EUR, a najviša do 100.000 EUR. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 5.900.000,00 EUR.  Intenzitet javne potpore iznosi 100%, a izvor financiranja je Instrument Europske unije za oporavak i otpornost.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 05. svibnja 2023. godine od 12:00 sati do 07. kolovoza 2023. godine do 12:00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content