Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelj je: pravna i fizička osoba (obrtnik) koji ima valjani ugovor o pravu lova – lovoovlaštenik te fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačka organizacija

Rok za prijavu

15 listopada, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2022. i 2023.

Predmet natječaja

Predmet Natječaja je sufinanciranje zaštitnih sredstava – električnih ograda (pastira) i žičanih ograda (mreža/pletiva) za sprječavanje štete od divljači.

Cilj Natječaja je sprječavanje šteta od divljači na području Republike Hrvatske kako bi se smanjili ekonomski gubici u poljoprivredi prouzročeni od divljači.

Prihvatljivi prijavitelj je:

  • pravna i fizička osoba (obrtnik) koji ima valjani ugovor o pravu lova – lovoovlaštenik
  • fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačka organizacija.

 

Uvjeti za dobivanje sredstava su:

  • ispunjene obveze prema davatelju prava lova
  • uredno ispunjene obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz državnog proračuna i drugih javnih izvora
  • sudjelovanje prijavitelja u ukupnom iznosu vrijednosti s najmanje 10% sredstava
  • navedeni uvjeti primjenjuju se kumulativno.

 

Uvjeti prihvatljivosti troškova su:

  • kupljena i postavljena nova zaštitna sredstva i to: električna ograda (pastir) s pripadajućom opremom za kompletno zaštitno sredstvo (uređaj, izvor napajanja, žica ili sajla, izolator, kleme, spajalice za žicu, uzemljenje) te žičana ograda – pletivo i/ili mreža,
  • troškovi nastali u razdoblju od 1. siječnja 2022. godine do zatvaranje ovoga Natječaja,
  • troškovi moraju nastati kod prijavitelja.

 

Ukupno planirana vrijednost Natječaja iznosi 4.000.000,00 kuna/530.891,23 eura. Najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 50.000,00 kuna/6.636,14 eura. Intenzitet sufinanciranja iznosi do 90% prihvatljivih troškova.

Prijava se dostavlja preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Planinska 2a, 10 000 Zagreb s naznakom „Natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2022. i 2023.“ – NE OTVARATI!

Natječaj je otvoren od 20. prosinca 2022. do raspodjele predviđenih sredstava, a najkasnije do 15. listopada 2023. 

 

Objavljeni natječaj

Skip to content