Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruga iz sustava sporta

Rok za prijavu

3 ožujka, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2024. godini

Predmet natječaja

Temeljni ciljevi Natječaja su osmisliti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta, a usmjerene su na poticanje bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, organiziranje sportskih natjecanja ili sudjelovanja na sportskim natjecanjima.

Prema ciljevima Natječaja, Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će sportske programe po sljedećim programskim područjima:

 • PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem;
 • PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske;
 • PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja.

 

Prijavitelj na Natječaj mora biti udruga iz sustava sporta koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i Zakonu o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22).

Financijska sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. u ukupnome iznosu od 3.446.909,00 eura, po područjima i iznosima kako slijedi:

 • PP1: planirana vrijednost iznosi 1.830.000,00 eura;
 • PP2: planirana vrijednost iznosi 800.000,00 eura;
 • PP3: planirana vrijednost iznosi 800.000,00 eura.

 

Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će prihvatljive troškove programa najviše do 80% vrijednosti prijavljenog programa.

Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 2.000,00 eura, a najveći 18.000,00 eura za programsko područje PP1 i programsko područje PP2. Za programsko područje PP3 najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 10.000,00 eura, a najveći 50.000,00 eura.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • organiziranje programa bavljenje amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem;
 • organiziranje sportskih natjecanja ili sudjelovanja na istima u Republici Hrvatskoj koja nisu međunarodnog karaktera;
 • organiziranje sudjelovanja sportaša na sportskim natjecanjima izvan Republike Hrvatske;
 • organiziranje međunarodnih sportskih natjecanja.

 

Prihvatljivi izravni troškovi programa po stavkama:

 • troškovi prostora neophodni za provedbu programa koji podrazumijevaju: najam sportskog objekta, sportske dvorane, bazena i sl.;
 • troškovi plaće/naknade provoditelja programa (nositelj, voditelji i ostali provoditelji) koji su navedeni u Obrascu prijave programa te su isti navedeni i u Obrascu proračuna;
 • troškovi prijevoza priznaju se samo za organizirani prijevoz korisnika programa ako je on neophodan za njegovu provedbu, a koristi se ekonomski najisplativija opcija;
 • troškovi smještaja priznaju se do razine smještaja kategoriziranog s maksimalno 4 zvjezdice (hotel, hostel, apartman, privatni smještaj, kamp….);
 • troškovi nabavke opreme podrazumijevaju isključivo nabavku trenažnih rekvizita i pomagala te sportsku odjeću i obuću koja je nužna kako bi se mogle provesti sportske aktivnosti.

 

Prihvatljivi neizravni troškovi programa:

 • troškovi za diplome, pehare, medalje;
 • troškovi prehrane za korisnike programa (reprezentacija);
 • troškovi promidžbe programa koji podrazumijevaju izradu plakata, letaka, naljepnica, brošura, roll-up bannera, bannera;
 • grafičke usluge koje podrazumijevaju grafičku pripremu, uslugu tiskanja;
 • troškovi fotografske i snimateljske usluge.

 

Prijavitelj može poslati samo jednu prijavu na Natječaj i to za samo jedno programsko područje.

Popunjene obrasce, kao i traženu popratnu dokumentaciju, prijavitelji trebaju dostaviti Ministarstvu turizma i sporta putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu na sljedećoj poveznici: https://issobrasci.gov.hr/.

Natječaj je otvoren do 3. ožujka 2024. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content