Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruga iz sustava sporta koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu te ostale udruge koje ispunjavaju uvjete ovog Natječaja

Rok za prijavu

5 veljače, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2022. godini

Predmet natječaja

Opći cilj Natječaja je omogućiti što većem broju korisnika svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenu psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima.

Posebni ciljevi Natječaja su:

 • promicanjem bavljenja sportom od najranije dobi razvijati svijest kod djece o zdravim navikama i zdravom stilu života;
 • povećanje broja korisnika uključenih u programe bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja;
 • u svrhu poboljšanja zdravlja sportskim programima unaprijediti kvalitetu života svih uključenih dionika;
 • povećanje broja uključenih korisnika u natjecateljske programe i programe međunarodne sportske suradnje.

 

Natječaj je podijeljen u 3 osnovna programska područja, a prijavitelj može poslati samo jednu prijavu na Natječaj i to na samo jedno programsko područje:

1. PP1: Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem;

2. PP2: Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske;

3. PP3: Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja.

 

Sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. u ukupnome iznosu od 14.816.697,00 kuna.

Natječaj će se sufinancirati po programskim područjima i iznosima kako slijedi:

 • Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem: programsko područje – PP1, planirana vrijednost iznosi 8.000.000,00 kuna;
 • Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na natjecanja izvan Republike Hrvatske: programsko područje – PP2, planirana vrijednost iznosi 3.750.000,00 kuna;
 • Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja: programsko područje – PP3, planirana vrijednost iznosi 3.000.000,00 kuna.

 

Prihvatljivi prijavitelj na Natječaj može biti udruga iz sustava sporta koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu te ostale udruge koje ispunjavaju uvjete ovog Natječaja.

Prihvatljivi partneri mogu biti:

 • udruge iz sustava sporta;
 • ustanove iz sustava sporta;
 • odgojno – obrazovne ustanove (dječji vrtići, osnovne škole i srednje škole).

 

Prihvatljive aktivnosti su:

 • organiziranje programa bavljenje amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem;
 • organiziranje sportskih natjecanja ili sudjelovanja na istima u Republici Hrvatskoj koja nisu međunarodnog karaktera;
 • organiziranje sudjelovanja sportaša na sportskim natjecanjima izvan Republike Hrvatske;
 • organiziranje međunarodnih sportskih natjecanja.

 

Rok za prijavu na Natječaj je do 5. veljače 2022. godine.

Kompletnu natječajnu dokumentaciju u pisanome obliku potrebno je dostaviti poštom, dostavom ili osobno na adresu: Ministarstvo turizma i sporta, Uprava za sport, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb. Na vanjskome dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja s napomenom: Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2022. godini ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ!

Objavljeni natječaj

Skip to content