Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruge

Rok za prijavu

15 siječnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2021. godini

Predmet natječaja

Opći cilj Natječaja je omogućiti što većem broju korisnika svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenu psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima.

Natječaj je podijeljen u tri osnovna programska područja. Financijska sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. u ukupnome iznosu od 15.100.208,00 kuna, po područjima i iznosima kako slijedi:

  • PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, planirana vrijednost iznosi 8.000.000,00 kuna;
  • PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske, planirana vrijednost iznosi 4.050.000,00 kuna;
  • PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja, planirana vrijednost iznosi 3.000.000,00 kuna.

 

Prijavitelj može poslati samo jednu prijavu na Natječaj i to na samo jedno programsko područje.

Na Natječaj se može prijaviti pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i Zakonu o sportu („Narodne novine“, broj: 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) te koja ispunjava sve uvjete Natječaja navedene u Uputama za prijavitelje.

Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta, odnosno od 15. prosinca 2020. godine do 15. siječnja 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content