Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Na Natječaj se može prijaviti pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i Zakonu o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22)

Rok za prijavu

3 ožujka, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2024. godini

Predmet natječaja

Cilj Natječaja za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprjeđenju psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Na Natječaj se može prijaviti pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i Zakonu o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22).

Financijska sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu u ukupnome iznosu od 484.742,00 eura.

Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 2.000,00 eura, a najveći 18.000,00 eura.

Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će prihvatljive troškove programa najviše do 80% vrijednosti prijavljenog programa.

Prihvatljive aktivnosti su provedba sportskog programa obuke neplivača.

Prihvatljivi izravni troškovi programa po stavkama:

  • ̵troškovi prostora neophodni za provedbu programa koji podrazumijevaju: najam sportskog objekta, sportske dvorane, bazena i sl.;
  • troškovi plaće/naknade provoditelja programa (nositelj, voditelji i ostali provoditelji) koji su navedeni u Obrascu prijave programa te su isti navedeni i u Obrascu proračuna;
  • troškovi prijevoza priznaju se samo za organizirani prijevoz korisnika programa ako je on neophodan za njegovu provedbu, a koristi se ekonomski najisplativija opcija;
  • troškovi smještaja priznaju se do razine smještaja kategoriziranog s maksimalno četiri (4) zvjezdice (hotel, hostel, apartman, privatni smještaj, kamp….);
  • troškovi nabavke opreme podrazumijevaju isključivo nabavku trenažnih rekvizita i pomagala te sportsku odjeću i obuću koja je nužna kako bi se mogle provesti sportske aktivnosti.

 

Prihvatljivi neizravni troškovi programa:

  • troškovi za diplome, pehare, medalje;
  • troškovi prehrane za korisnike programa (reprezentacija);
  • troškovi promidžbe programa koji podrazumijevaju izradu plakata, letaka, naljepnica, brošura, roll-up bannera, bannera;
  • grafičke usluge koje podrazumijevaju grafičku pripremu, uslugu tiskanja;
  • troškovi fotografske i snimateljske usluge.

 

Prijavitelj se može prijaviti na Natječaj samo s jednim programom.

Popunjene obrasce, kao i traženu popratnu dokumentaciju, prijavitelji trebaju dostaviti Ministarstvu turizma i sporta putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu na sljedećoj poveznici: https://issobrasci.gov.hr/.

Natječaj je otvoren do 3. ožujka 2024. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content