Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruga iz sustava sporta

Rok za prijavu

5 veljače, 2022
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2022. godini

Predmet natječaja

Cilj Natječaja je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenu psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Opći cilj Natječaja je financijskom potporom izvaninstitucionalnim programima iz područja sporta omogućiti što većem broju korisnika naučiti plivati.

Posebni ciljevi Natječaja su povećanje broja korisnika koji su uspješno prošli programe obuke neplivača i naučili plivati te potaknuti korisnike na organizirano bavljenje plivanjem.

Sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. u ukupnome iznosu od 2.856.873,00 kune. Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 10.000,00 kuna, a najveći 120.000,00 kuna, s time da zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% cjelokupne vrijednosti programa.

Prihvatljivi prijavitelj na Natječaj mogu biti udruga iz sustava sporta koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu te ispunjava uvjete ovog Natječaja.

Prihvatljivi partner mogu biti:

  • udruge – članice Hrvatskog plivačkog saveza;
  • udruge – članice Hrvatskog paraplivačkog saveza;
  • ostale udruge iz sustava sporta;
  • ustanove iz sustava sporta;
  • odgojno – obrazovne ustanove (dječji vrtići, osnovne škole i srednje škole).

 

Prihvatljiva aktivnost je provedba sportskog programa obuke neplivača.

Rok za prijavu na Natječaj je do 5. veljače 2022. godine.

Kompletnu natječajnu dokumentaciju u pisanome obliku potrebno je dostaviti poštom, dostavom ili osobno na adresu: Ministarstvo turizma i sporta, Uprava za sport, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb. Na vanjskome dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja s napomenom: Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2022. godini ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ!

Objavljeni natječaj

Skip to content