Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruge

Rok za prijavu

15 siječnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2021. godini

Predmet natječaja

Cilj Natječaja za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprjeđenju psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Opći cilj Natječaja je financijskom potporom izvaninstitucionalnim programima iz područja sporta omogućiti što većem broju korisnika naučiti plivati.

Financijska sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu u ukupnome iznosu od 2.943.052,00 kuna. Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će programe najviše do 80% opravdanih troškova vrijednosti prijavljenog programa.

Na Natječaj se može prijaviti pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i Zakonu o sportu („Narodne novine“, broj: 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) te koja ispunjava sve uvjete Natječaja navedene u Uputama za prijavitelje.

Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta, odnosno od 15. prosinca 2020. godine do 15. siječnja 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content