Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prijavitelj na Natječaj mora biti pravna osoba – udruga, koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama te ispunjava uvjete ovog Poziva

Rok za prijavu

22 travnja, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini

Predmet natječaja

Cilj Natječaja je poticanje i potpora organizacije velikih međunarodnih sportskih natjecanja koje se odvijaju na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unapređenja sustava sporta, poticanja nastupa vrhunskih hrvatskih sportaša na međunarodnim sportskim natjecanjima te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.

Specifični cilj Natječaja je poticanje organiziranja velikih sportskih manifestacija s ciljem približavanja sporta građanima, animacije djece i mladih za bavljenje sportom, prevencije zdravlja i sl., kao i poticanje ulaganja sredstava iz državnog proračuna za nabavu sportske opreme, sportskih rekvizita, sportskih pomagala te sanaciju i adaptaciju javno dostupne postojeće sportske infrastrukture.

Prijavitelj na Natječaj mora biti pravna osoba – udruga, koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama te ispunjava uvjete ovog Poziva.

Prihvatljivi partner može biti udruga, ustanova ili trgovačko društvo upisani u registar sportske djelatnosti i registrirani za obavljanje sportske djelatnosti sukladno Zakonu o sportu.

Prihvatljivi troškovi za organizaciju velike sportske manifestacije su:

  • troškovi smještaja, prehrane i organiziranog prijevoza sportaša, stručnih timova sportaša, sudaca, delegata i volontera za vrijeme održavanja velike sportske manifestacije na području Republike Hrvatske;
  • trošak opremanja koji se odnosi na sportsku opremu, sportske rekvizite, sportska pomagala te sanaciju i/ili adaptaciju javno dostupne sportske infrastrukture nužne za održavanje velike sportske manifestacije;
  • troškovi zaštitarske i medicinske službe, troškovi diploma, plaketa, pehara, medalja i sl., kao i troškovi anti-doping kontrole;
  • troškovi za edukativne aktivnosti u sklopu velike sportske manifestacije.

 

Sredstva za provedbu Natječaja bit će osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. god u planiranom iznosu od 2.061.418,00 EUR.

Najmanji iznos sufinanciranja po sportskoj manifestaciji koji prijavitelj može zatražiti je 40.000,00 EUR, a najveći 200.000,00 EUR s time da zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 60% od cjelokupnog iznosa potrebnog za organizaciju velike sportske manifestacije, a ostatak sredstava potrebnih za organizaciju sportske manifestacije prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

Postupak prijave na Natječaj podnosi se otvaranjem korisničkog računa putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu na pripadajućoj poveznici https://issobrasci.gov.hr/.

Rok za podnošenje prijava traje do 22. travnja 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content