Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave

Rok za prijavu

3 veljače, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini

Predmet natječaja

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2022. godini.

Cilj natječaja je poticanje razvoja sportske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u sportu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove sportske infrastrukture na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unaprjeđenja sustava sporta te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i one mogu prijaviti Projektni prijedlog za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište). U slučaju da JLP(R)S nije vlasnik također će se smatrati Prihvatljivim prijaviteljem ukoliko sukladno propisanim propisima kao dokaz dostavi Ugovor o osnivanju prava građenja ili Ugovor o koncesiji.

Prihvatljivi partneri mogu biti pravni subjekti čiji su osnivači prijavitelji i u njegovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, druga tijela čija aktivnost doprinosi realizaciji projekta kao i druge pravne osobe korisnici športskih građevina (športski klubovi i športske udruge).

Svaki prijavitelj može podnijeti najviše jedan zahtjev za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini.

Projektna prijava može biti nominirana samo u jednu od devet skupina sportskih građevina: atletska staza, sportska dvorana za više sportova, nogometno igralište – prirodna trava/veliko, nogometno igralište-umjetna trava/malo, nogometno igralište umjetna trava/veliko, vanjska sportska igrališta za više sportova, teniski tereni, ostalo (kuglana, skijalište, boćalište, streljana, hipodrom, biciklistička staza i dr.) i Posebna skupina (outdorfitness/street workout).

Najviši iznos sufinanciranja po Korisniku može iznositi 1.000.000,00 kuna bez PDV-a s time da zatraženi iznos sufinanciranja, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% od ukupnog neto iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat i opremanje športske građevine izuzev projekata Posebne skupine do maksimalnog iznosa 151.000,00 kuna (bez PDV-a). Ostatak sredstava potrebnih za realizaciju projekta prijavitelji su dužni osigurati iz drugih izvora.

Rok za podnošenje zahtjeva je 3. veljače 2022. godine.

Prijavitelj se obvezno prijavljuje putem online prijave na sljedećoj poveznici: https://e-upitnik.gov.hr/index.php/716564/lang-hr.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content