Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja, trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica, javne ustanove dječji vrtići – za projekte dječjih vrtića, dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova.

Rok za prijavu

30 rujna, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Predmet natječaja

Predmet natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Prihvatljivi korisnici su:

 • jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja;
 • trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica;
 • javne ustanove dječji vrtići – za projekte dječjih vrtića;
 • dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova.

 

Prihvatljivi projekti:

 • u sektoru tržnica: građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje tržnica;
 • u sektoru društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina: građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje društvenih domova/kulturnih centara, građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sportskih građevina;
 • u sektoru dječjih vrtića: građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje dječjih vrtića;
 • u sektoru vatrogasnih domova: građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje vatrogasnih domova.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore je 250.000.000,00 HRK od čega:

 • 50.000.000 HRK za sektor tržnica
 • 50.000.000 HRK za sektor vatrogasnih domova
 • 100.000.000 HRK za sektor društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina
 • 50.000.000 HRK za sektor dječjih vrtića

 

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR, a najviša vrijednost potpore po projektu do 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok je intenzitet javne potpore od 80 do 100%.

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu je od 16. srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content