Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Rok za prijavu

22 veljače, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj za provedbu intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Predmet natječaja

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. („Narodne novine“, br. 132/2023).

Potporom u sklopu ove intervencije sufinancirat će se ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja su moguća u svim poljoprivrednim sektorima, a prioritet su ulaganja u sektoru voća i povrća te sektoru stočarstva.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 60.000.000,00 EURA, od čega:

  • 40.500.000,00 EURA za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 10.000/15.000 EURA SO do 250.000 EURA SO i zadruge ili proizvođačke organizacije),
  • 13.500.000,00 EURA za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EURA SO),
  • 6.000.000,00 EURA za ekološke proizvođače.

 

Najniža visina javne potpore po projektu/korisniku je 15.000 EURA, a najviše 2.000.000 EURA.

Intenzitet potpore je 65% ukupno prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati do 80% za ulaganja koje provode mladi poljoprivrednici i do 100%  isključivo za ulaganja u uvođenje biosigurnosih mjera.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 22. siječnja 2024. godine od 12:00 sati do 22. veljače 2024. do 12:00 sati.

Korisnik popunjava zahtjev u elektroničkom obliku putem AGRONET- a. Nakon popunjavanja zahtjeva u AGRONET-u, elektronički ga podnosi isključivo korisnik putem NIAS-a, u skladu s Uputom za elektroničko podnošenje zahtjeva u AGRONET-u.

Objavljeni natječaj

Skip to content