Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruga

Rok za prijavu

27 rujna, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen natječaj  za prijavu projekata udruga – društava prijateljstva u svrhu ostvarenja financijske potpore

Predmet natječaja

Raspisivanjem natječaja za udruge – društva prijateljstva omogućava se prijava projekata kojima se potiče i proučava razumijevanje, razvijanje i jačanje prijateljskih odnosa i međusobnih veza Hrvatske i drugih država na području kulture, umjetnosti i znanosti.

Opći cilj – promišljanje i promicanje daljnjeg razvoja prijateljskih odnosa Hrvatske i drugih država radi ostvarivanja zajedničkih interesa te jačanja kulturnih, povijesnih i znanstvenih veza. S obzirom na 30. obljetnicu međunarodnog priznanja RH i uspostave diplomatskih odnosa s nizom država pozivamo prijavitelje na osmišljavanje i prijavu projekata kojima će se tijekom 2022. godine javnosti predstavljati uspostavljeni i razvijeni odnosi dvaju država kao i buduće suradnje, u cilju boljeg razumijevanja i vrednovanja različitosti u okviru kulture, umjetnosti i znanosti kao prioritetnih područja ovog Natječaja.

Specifičan cilj – jače povezivanje Hrvatske s drugim državama na području kulture, umjetnosti, znanosti kroz organizaciju različitih događanja i aktivnosti kao što su predavanja, radionice, glazbeni koncerti, izložbe, književni susreti, filmske projekcije, dan/tjedan/mjesec kulture, gostovanja umjetnika, znanstvenika iz drugih država. Uzajamno upoznavanje povijesti, kulturne baštine, tradicije, jezika kao i suvremenog života dvaju naroda. Upoznavanje hrvatskih građana s kulturama i tradicijama drugih država, organizacija i provedba aktivnosti koje potiču međusobno razumijevanje i suradnju na kulturnom, umjetničkom i znanstvenom području, proučavanje povijesnih veza između dvaju naroda, osvrt na međunarodno priznanje i uspostavu diplomatskih odnosa.

Prioriteti:

  • projektne aktivnosti koje promiču prijateljske odnose Hrvatske i drugih država posebice u okviru obilježavanja 30. obljetnice međunarodnog priznanja i uspostave diplomatskih odnosa
  • projektne aktivnosti koje potiču bolju informiranost građana o drugim kulturama, vrijednostima i različitostima te razvijaju modele održivosti
  • projektne aktivnosti koje su dostupne široj javnosti

 

U skladu s mogućnostima predlaže se ostvarivanje suradnje s veleposlanstvima stranih država u RH, njihovim kulturnim institutima, drugim institucijama, kao vanjskim suradnicima.

Provedbene aktivnosti uključuju događanja kao što su predavanja o međunarodnom priznanju, uspostavljanju diplomatskih odnosa među državama, radionice, glazbeni nastupi, izložbe, književni susreti, filmske projekcije, dani/tjedni/mjeseci kulture, gostovanja umjetnika, znanstvenika, izvođača iz drugih država, s ciljem razmjene mišljenja i iskustava.

Ovim se natječajem planira financirati okvirno 40 projekata, odnosno broj projekta koji se planira financirati ovisit će o kvaliteti projekata i raspoloživosti financijskih sredstava. S obzirom na neizvjesnu epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom COVID – 19 koja donosi izazove kako u planiranju tako i u provedbi projekata, pozivaju se prijavitelji da predlože projektne aktivnosti koje će se moći prilagoditi i za online izvedbu.

Prihvatljiv prijavitelj je udruga – društvo prijateljstva.

Prijavitelji se mogu prijaviti također i u partnerstvu i to po modelu jedne udruge – društva prijateljstva – prijavitelja (nositelja projekta), odnosno vodeće udruge – društva prijateljstva i partnerskih udruga.

Prijavitelj može podnijeti jednu prijavu projekta.

Ukupna vrijednost natječaja je 1.600.000,00 kuna u okviru raspoloživih sredstava od igara na sreću u Državnom proračunu RH za 2021. i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu na aktivnosti A776056 – Programi društva prijateljstva Republike Hrvatske. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem natječaja može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 10.000,00 kn, a najveći 50.000,00 kn.

Obrasci za prijavu dostupni su za preuzimanje na javnoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova: www.mvep.hr.

Rok za podnošenje prijava unutar ovog natječaja je 74 dana od dana objave natječaja ili do 27. rujna 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content