Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruge

Rok za prijavu

26 svibnja, 2021
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU i sudjelovanja građana u „Konferenciji o budućnosti Europe“

Predmet natječaja

Svrha Konferencije je suradnja s građanima i građankama u stvaranju odgovora na zadaće pred nama: ostvarivanje zelene i digitalne tranzicije uz istodobno jačanje otpornosti Europe, njezinog društvenog ugovora i konkurentnosti europske industrije, suzbijanje nejednakosti, ostvarenje pravednog, održivog, inovativnog i konkurentnog gospodarstva, jačanje globalne uloge Unije u razdoblju nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19 promicanjem njezinih vrijednosti i standarada.

Cilj natječaja je potaknuti uključivanje u raspravu o izgradnji zdravog kontinenta, borbi protiv klimatskih promjena i izazova u području okoliša, gospodarstvu u interesu građana i građanki, socijalnoj pravednosti, jednakosti i međugeneracijskoj solidarnosti, digitalnoj transformaciji, o europskim pravima i vrijednostima, uključujući vladavinu prava, o izazovima migracija, sigurnosti, ulozi EU-a u svijetu, demokratskim temeljima Unije te kako ojačati demokratske procese na kojima se temelji Europska unija.

Za financiranje projekata u okviru ovog natječaja raspoloživ je iznos od 1.000.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem natječaja može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 20.000,00 kuna, a najveći iznos 50.000,00 kuna. Okvirni broj projekata koji se planira financirati je 20-30.

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti udruge koje udovoljavaju uvjetima navedenim iz ovog natječaja.

Ukoliko se prijavljuje projekt u partnerstvu, partner na projektu može biti isključivo druga udruga koja ispunjava iste propisane formalne uvjete natječaja kao i udruga prijavitelj te je za udrugu partnera također potrebno dostaviti propisanu natječajnu dokumentaciju kojom dokazuje svoju prihvatljivost kao partnera.

Prihvatljive projektne aktivnosti:

  • konferencije i okrugli stolovi i slični događaji o temama koje su relevantne za Konferenciju o budućnosti Europe;
  • edukativne i debatne radionice za mlade o EU povezane s Konferencijom o budućnosti Europe;
  • kvizovi znanja (EU kviz), kviz o aktualnim temama u EU relevantnim za Konferenciju o budućnosti Europe;
  • predavanja o EU u kontekstu Konferencije o budućnosti Europe po školama i/ili fakultetima;
  • edukativne publikacije za djecu i mlade o EU i povezane s Konferencijom o budućnosti Europe;
  • web stranice/aplikacije za djecu i mlade o EU i povezane s Konferencijom o budućnosti Europe / društvene mreže;
  • obilježavanje Dana Europe te 8. obljetnice ulaska RH u EU.

 

Prijave se šalju na adresu: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Trg N. Š. Zrinskog 7-8, 10 000 Zagreb, „Prijava za natječaj udruga – Informiranje o EU“.

Rok za podnošenje prijava unutar ovog natječaja je 30 dana od dana objave natječaja (26. svibnja 2021.).

Objavljeni natječaj

Skip to content