Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruge

Rok za prijavu

26 svibnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU i sudjelovanja građana u „Konferenciji o budućnosti Europe“

Predmet natječaja

Svrha Konferencije je suradnja s građanima i građankama u stvaranju odgovora na zadaće pred nama: ostvarivanje zelene i digitalne tranzicije uz istodobno jačanje otpornosti Europe, njezinog društvenog ugovora i konkurentnosti europske industrije, suzbijanje nejednakosti, ostvarenje pravednog, održivog, inovativnog i konkurentnog gospodarstva, jačanje globalne uloge Unije u razdoblju nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19 promicanjem njezinih vrijednosti i standarada.

Cilj natječaja je potaknuti uključivanje u raspravu o izgradnji zdravog kontinenta, borbi protiv klimatskih promjena i izazova u području okoliša, gospodarstvu u interesu građana i građanki, socijalnoj pravednosti, jednakosti i međugeneracijskoj solidarnosti, digitalnoj transformaciji, o europskim pravima i vrijednostima, uključujući vladavinu prava, o izazovima migracija, sigurnosti, ulozi EU-a u svijetu, demokratskim temeljima Unije te kako ojačati demokratske procese na kojima se temelji Europska unija.

Za financiranje projekata u okviru ovog natječaja raspoloživ je iznos od 1.000.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem natječaja može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 20.000,00 kuna, a najveći iznos 50.000,00 kuna. Okvirni broj projekata koji se planira financirati je 20-30.

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti udruge koje udovoljavaju uvjetima navedenim iz ovog natječaja.

Ukoliko se prijavljuje projekt u partnerstvu, partner na projektu može biti isključivo druga udruga koja ispunjava iste propisane formalne uvjete natječaja kao i udruga prijavitelj te je za udrugu partnera također potrebno dostaviti propisanu natječajnu dokumentaciju kojom dokazuje svoju prihvatljivost kao partnera.

Prihvatljive projektne aktivnosti:

  • konferencije i okrugli stolovi i slični događaji o temama koje su relevantne za Konferenciju o budućnosti Europe;
  • edukativne i debatne radionice za mlade o EU povezane s Konferencijom o budućnosti Europe;
  • kvizovi znanja (EU kviz), kviz o aktualnim temama u EU relevantnim za Konferenciju o budućnosti Europe;
  • predavanja o EU u kontekstu Konferencije o budućnosti Europe po školama i/ili fakultetima;
  • edukativne publikacije za djecu i mlade o EU i povezane s Konferencijom o budućnosti Europe;
  • web stranice/aplikacije za djecu i mlade o EU i povezane s Konferencijom o budućnosti Europe / društvene mreže;
  • obilježavanje Dana Europe te 8. obljetnice ulaska RH u EU.

 

Prijave se šalju na adresu: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Trg N. Š. Zrinskog 7-8, 10 000 Zagreb, „Prijava za natječaj udruga – Informiranje o EU“.

Rok za podnošenje prijava unutar ovog natječaja je 30 dana od dana objave natječaja (26. svibnja 2021.).

Objavljeni natječaj

Skip to content