Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Stručne organizacije uključene u sektor vina, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije uključene u sektor vina, javnopravna tijela koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna, poslovni subjekti (fizičke ili pravne osobe) registrirani za proizvodnju vina.

Rok za prijavu

12 kolovoza, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za intervenciju „58.1.k.01. – PROMOWINE(58(1)(k)) – promidžba u trećim zemljama“

Predmet natječaja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisuje Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za intervenciju „58.1.k.01. – PROMOWINE(58(1)(k)) – promidžba u trećim zemljama“.

Predmet Natječaja je dodjela sredstava potpore za intervenciju 58.1.k.01. – PROMOWINE(58(1)(k)) – promidžba u trećim zemljama unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

Prihvatljivi korisnici sredstava za intervenciju 58.1.k.01. Promidžba su:

 • stručne organizacije uključene u sektor vina,
 • organizacije proizvođača vina,
 • udruženja organizacija proizvođača vina,
 • privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača,
 • sektorske organizacije uključene u sektor vina,
 • javnopravna tijela koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna,
 • poslovni subjekti (fizičke ili pravne osobe) registrirani za proizvodnju vina.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u ovom Natječaju iznosi 225.000 EUR.

Minimalni iznos potpore po projektu je 3.000 eura.

Maksimalni prihvatljivi troškovi po projektu su do 100.000 eura.

Prihvatljivi troškovi u intervenciji 58.1.k.01. Promidžba su troškovi nastali tijekom provođenja sljedećih promidžbenih aktivnosti:

 • oglašavanja u medijima na tržištima trećih zemalja,
 •  odnosa s javnošću, promidžbe i marketinga, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promidžbu imidža Hrvatske te promotivne prodaje,
 • izrade i distribucije promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja,
 • sudjelovanja na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja,
 • administrativnih troškova i troškova osoblja korisnika.

 

Zahtjev za potporu podnositelj popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu podnositelj popunjava tražene podatke i učitava traženu dokumentaciju.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu istog u skladu s točkom IX. Natječaja je do 12. kolovoza 2024. do 12:00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content