Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Rok za prijavu

4 travnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen natječaj za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima

Predmet natječaja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je  Natječaj za provedbu intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. za projekte izgradnje ili rekonstrukcije nerazvrstanih cesta.

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi intervencije 73.13. „Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima“ i intervencije 74.01. „Potpora za sustave javnog navodnjavanja“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. („Narodne novine“, br. 152/2023).

Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave

Prihvatljivi projekti su građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) nerazvrstane ceste.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po ovome Natječaju 30.000.000,00 EUR.

Najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi 200.000,00 EUR.

Najviša vrijednost javne potpore po projektu iznosi 2.000.000,00 EUR.

Najviša ukupna vrijednost projekta kod podnošenja prvog i drugog dijela Zahtjeva za potporu (uključujući sve prihvatljive i neprihvatljive troškove) iznosi 2.500.000,00 EUR.

Intenzitet javne potpore:

a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu;
b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu;
c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

Korisnik popunjava zahtjev u elektroničkom obliku putem AGRONET-a na način i pod uvjetima propisanim Pravilnikom.

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu je od 4. ožujka 2024. godine od 12:00 sati do 4. travnja 2024. godine do 12:00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content