Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prijavu na ovaj Natječaj može podnijeti samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo i obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava prije 1. siječnja 2023. godine, ekonomske veličine od 1.000 EUR do 7.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata (SO), a sjedište SOPG-a/OPG-a mora biti na području definiranom u Natječaju.

Rok za prijavu

18 rujna, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj za financiranje projekata u 2023. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Predmet natječaja

Cilj ovoga Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven Život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području i socioekonomskom osnaživanju nacionalnih manjina.

Projektne aktivnosti se moraju provoditi na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2021. godine.

Prijavu na ovaj Natječaj može podnijeti samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo i obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava prije 1. siječnja 2023. godine, ekonomske veličine od 1.000 EUR do 7.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata (SO), a sjedište SOPG-a/OPG-a mora biti na području definiranom u Natječaju.

Prijavitelj u prijavnom obrascu obvezno mora definirati početno stanje gospodarstva te planirane ciljeve projekta koje će ostvariti u okviru najmanje jedne od prihvatljivih aktivnosti iz ovoga Natječaja, a koje se moraju odnositi na:

  • modernizaciju i/ili unaprjeđenje procesa rada i poslovanja i/ili
  • povećanje proizvodnog kapaciteta.

 

Prihvatljive aktivnosti/troškovi u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda za financiranje putem ovoga Natječaja su:

  • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja,
  • kupnja, građenje jednostavnih objekata uključujući objekte za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva (ulaganje u objekte koji imaju pravomoćnu građevinsku i/ili uporabnu dozvolu),
  • kupnja novih i rabljenih gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (kupljeni rabljeni traktori moraju biti proizvedeni 1999. godine i noviji),
  • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog poljoprivrednog zemljišta) čija će uporaba biti vidljiva u SO potvrdi prilikom završetka projekta,
  • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje isključivo u slučaju podizanja trajnog nasada (prihvatljiv trošak uređenja je maksimalno 10% od iznosa kojim se ostvaruje povećanje obima proizvodnje),
  • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade, troškovi promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
  • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

 

Ukupna planirana vrijednost ovoga Natječaja iznosi 4.910.694,00 EUR pri čemu će se sredstva raspodijeliti po potpomognutim skupinama jedinica lokalne samouprave prema tablici iz ovog Natječaja. Iznos ukupno zatraženih i odobrenih sredstava po korisniku je najviše 10.000,00 EUR.

Obvezne obrasce i ostalu propisanu dokumentaciju potrebno je poslati na: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb s naznakom „Prijava na natječaj za financiranje projekata u 2023. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ – Ne otvarati!

Krajnji rok za prijavu na Natječaj je 18.9.2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content