Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prijavu na ovaj Natječaj može podnijeti samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo i obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava prije 1. siječnja 2022. godine, ekonomske veličine od 500 do 4.999 eura standardnog ekonomskog rezultata (SO), a sjedište SOPG-a/OPG-a mora biti na području definiranom u točki 1.4. ovoga Natječaja.

Rok za prijavu

26 kolovoza, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj za financiranje projekata u 2022. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Predmet natječaja

Cilj Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području i socioekonomskom osnaživanju nacionalnih manjina.

Prijavu na ovaj Natječaj može podnijeti samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo i obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava prije 1. siječnja 2022. godine, ekonomske veličine od 500 do 4.999 eura standardnog ekonomskog rezultata (SO), a sjedište SOPG-a/OPG-a mora biti na području definiranom u točki 1.4. ovoga Natječaja. Nisu prihvatljive promjene uvjeta prihvatljivosti nastale na strani korisnika nakon 15. srpnja 2022. godine.

Prijavitelj u prijavnom obrascu obvezno mora definirati početno stanje gospodarstva te planirane ciljeve projekta koje će ostvariti u okviru najmanje jedne od prihvatljivih aktivnosti iz ovoga Natječaja, a koje se moraju odnositi na:

 • modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili
 • povećanje proizvodnog kapaciteta.

 

Ukupna planirana vrijednost ovoga Natječaja iznosi 37.000.000,00 kn pri čemu će se raspodjela sredstava vršiti po potpomognutim skupinama jedinica lokalne samouprave. Iznos ukupno zatraženih i odobrenih sredstava po korisniku je najviše 60.000,00 kn.

Projektne aktivnosti se moraju provoditi na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine, čiji popis se nalazi u Natječaju.

Prihvatljive aktivnosti/troškovi za financiranje putem ovoga Natječaja su:

 • kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala (kod aktivnosti podizanja nasada/usjeva u iznos povećanja obima proizvodnje prihvatljivi su troškovi pripreme tla, sadnica/sjemena i sadnje/sjetve);
 • kupnja, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju EU (SL C 202 (2016));
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada;
 • kupnja novih i rabljenih gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (kupljeni traktori moraju zadovoljavati EU normu Stupanj I);
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog poljoprivrednog zemljišta);
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje;
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih;
 • proizvoda, uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda;
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade;
 • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

 

Obvezne obrasce i ostalu propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u jednom izvorniku u papirnatom obliku te na USB-u prijavni Obrazac 1 isključivo u excel formatu.

Prijave se mogu slati preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, s naznakom „Prijava na Natječaj za financiranje projekata u2022. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ – NE OTVARATI!

Početak podnošenja prijava moguć je od 25.7.2022. godine, a krajnji rok za prijavu na Natječaj je 26.8.2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content