Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prijavu na Natječaj može podnijeti samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo i obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika /Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

Rok za prijavu

6 lipnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj za financiranje projekata u 2021. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Predmet natječaja

Cilj Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održiv razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstveni život za opstanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području i socio-ekonomskom osnaživanju nacionalnih manjina.

Prijavu na Natječaj može podnijeti samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo i obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika /Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u trenutku objave Natječaja, ekonomske veličine od 500 do 4.999 eura standardnog ekonomskog rezultata

Ukupna planirana vrijednost ovog natječaja iznosi 20.000.000.00 kuna pri čemu će se raspodjela sredstava vršiti po potpomognutim skupinama jedinica lokalne samouprave. Najviši iznos dodijeljenih sredstava po korisniku biti 60.000,00 kuna.

Prihvatljive aktivnosti:

  • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala više godišnjeg bilja;
  • kupnja, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući unutarnju i vanjsku infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda;
  • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada;
  • kupnja gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (novih i rabljenih);
  • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog poljoprivrednog zemljišta);
  • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje;
  • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda;
  • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade;
  • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

 

Projektne aktivnosti se mogu provoditi na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Prijave se podnose od 03.05.2021. godine, a krajnji rok za prijavu na Natječaj je 03.06.2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content