Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelj mora biti neprofitna organizacija civilnog društva upisana u Hrvatski registar neprofitnih organizacija (RNO) najmanje 12 mjeseci

Rok za prijavu

15 travnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj Veleposlanstva Francuske Republike za organizacije civilnog društva

Predmet natječaja

U suradnji s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj objavljuje šesti natječaj za organizacije civilnog društva.

Ovaj poziv ima za cilj jačanje francusko-hrvatskih partnerstava kroz razvoj malih projekata. Maksimalni iznos koji se može dodijeliti projektu je 3.000 EUR, što pokriva do 70% ukupnog okvirnog iznosa. Stoga se od hrvatskog partnera očekuje minimalno 30% sufinanciranja.

Prihvatljivi prijavitelj mora biti neprofitna organizacija civilnog društva upisana u Hrvatski registar neprofitnih organizacija (RNO) najmanje 12 mjeseci.

Prednost će imati projekti koji se bave jednom ili više od sljedećih tema:

1. Ravnopravnost spolova i borba protiv svake vrste diskriminacije na temelju spola

 • promicanje ravnopravnosti spolova u pristupu zapošljavanju, ravnoteži između poslovnog i privatnog života, pitanjima zaštite obitelji (uključujući nasilje u obitelji i nasilje nad ženama), pristupu obrazovanju, političkoj zastupljenosti i sudjelovanju;
 • borba protiv diskriminacije temeljene na seksualnoj orijentaciji.

 

2. Pomirenje i promicanje tolerancije

 • poduprijeti inicijative za međukulturni i međuetnički dijalog u hrvatskom društvu na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini za jačanje mirnog suživota i promicanje pomirenja;
 • poticati aktivnosti i razmjenu iskustava za širenje građanskih vrijednosti i promicanje međusobnog povjerenja i poštovanja među pojedincima i između različitih društvenih skupina.

 

3. Zaštita okoliša i borba protiv klimatskih promjena

 • zaštititi morsku i kopnenu biološku raznolikost, promičući održivo gospodarenje otpadom, kružno i socijalno gospodarstvo;
 • promicanje energetske tranzicije, prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena kroz inovacije;
 • podići svijest javnosti o zaštiti okoliša i razviti obrazovne aktivnosti usmjerene na sveobuhvatne promjene načina života.

 

4. Medijska pismenost i borba protiv dezinformacija

 • educirati mlade i širu javnost za prepoznavanje lažnih vijesti i razvijanje kritičkog mišljenja;
 • promicati informirano korištenje društvenih medija.

 

Potpora dodijeljena u okviru ovog poziva može pokriti troškove vezane uz aktivnosti kao što su:

 • organizacija konferencija i okruglih stolova,
 • studijske posjete,
 • zagovaranje,
 • obrazovne aktivnosti namijenjene djeci i mladima,
 • obuke,
 • zajedničke publikacije.

 

Svi projekti moraju uključivati francusku komponentu u smislu povezanosti s nekom francuskom organizacijom ili institucijom, angažiranja francuskih stručnjaka, interesa za razmjenu iskustva s Francuskom itd., a kako bi se promicalo međusobno razumijevanje i razmjena iskustava između dviju zemalja.

Prijave moraju biti podnesene na engleskom jeziku i poslane e-poštom na adresu djuro.zifra@diplomatie.gouv.fr  najkasnije do 15. travnja 2024. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content