Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su isključivo jedinice lokalne samouprave tj. gradovi i općine u Republici Hrvatskoj

Rok za prijavu

9 prosinca, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen natječaj Hrvatske Lutrije za dodjelu sredstava jedinicama lokalne samouprave za opremanje Parkova za vježbanje na otvorenom

Predmet natječaja

Povodom obilježavanja 50 godina rada, s ciljem ulaganja u lokalne zajednice kroz povećanje broja sportskih sadržaja u gradovima i općinama Republike Hrvatske te doprinosa zdravlju kroz sport i rekreaciju, Hrvatska Lutrija objavila je Natječaj za dodjelu sredstava jedinicama lokalne samouprave za opremanje Parkova za vježbanje na otvorenom.

Prihvatljivi prijavitelji su isključivo jedinice lokalne samouprave tj. gradovi i općine u Republici Hrvatskoj. Hrvatska Lutrija će slučajnim odabirom kroz postupak izvlačenja dodijeliti sredstva za opremanje jednog Parka za vježbanje na otvorenom u jednoj općini ili gradu u svakoj od 20 županija i jednog Parka za vježbanje na otvorenom u Gradu Zagrebu (ukupno 21 park).

Prihvatljivi troškovi: Financirati se mogu samo stvarni troškovi nastali u svrhu realizacije projekta koji se odnose na kupnju, dobavu i postavljanje fiksne opreme i sprava za vježbanje na otvorenom. Oprema i sprave za vježbanje mogu sadržavati kombinaciju opreme za vježbanje tipa street workout i fitness sprava za vježbanje na otvorenom. Minimalno jedna od sprava mora biti namijenjena osobama s invaliditetom.

Ukupni iznos dodijeljenih sredstava je 1.898.694,00 kn (252.000,00 EUR), a iznos financijskih sredstava koji će se dodijeliti i isplatiti jednoj jedinici lokalne samouprave u svakoj županiji može iznositi najviše do 90.414,00 kn (12.000,00 EUR).

Prijava se šalje na adresu: Hrvatska Lutrija d.o.o., Ulica grada Vukovara 72, 10 000 Zagreb s naznakom „Ne otvarati – Prijava na natječaj za dodjelu sredstava za opremanje parkova za vježbanje“. Na vanjskom dijelu omotnice obvezno se navodi naziv županije u kojoj se nalazi jedinica lokalne samouprave koja je podnositelj.

Natječaj je otvoren do 9. prosinca 2022. godine do 15:00 sati.

Sve informacije o načinu podnošenja prijave, rokovima kao i postupku odabira, dostupne su na internetskim stranicama Hrvatske Lutrije – https://www.lutrija.hr/hl/parkovi.

Objavljeni natječaj

Skip to content