Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Mali i srednji poduzetnici

Rok za prijavu

15 travnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj EENergy za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku učinkovitost poduzeća

Predmet natječaja

Putem projekta EENergy te uz pomoć Enterprise Europe Network (EEN), Europska unija osigurava potporu od 9 milijuna eura za poticanje inovacija i održivosti malih i srednjih poduzeća u Europi, s naglaskom na smanjenje potrošnje energije i zaštitu okoliša.

Cilj projekta je pružiti potporu malim i srednjim poduzetnicima u pripremi i provedbi akcijskog plana za poboljšanje vlastite energetske učinkovitosti. Pri tome će im podršku pružiti savjetnici za održivost iz EEN Hrvatska.

Poziv je otvoren za svako malo i srednje poduzetništvo osnovano prije 01.01.2023., koje posluje i registrirano je u zemlji koji je dio Programa jedinstvenog tržišta EU-a.

Osim toga, dio njih može ostvariti bespovratnu potporu u iznosu do 10.000 eura za pokriće troškova iz sljedeće tri kategorije:

  • Ulaganje u objekte i opremu: ova kategorija pokriva implementaciju, nabavu, kupnju i/ili instalaciju novi softver, hardver, oprema ili druge tehnologije. Neki primjeri uključuju: Doprinosi kupnji i instalaciji sustava obnovljive energije kao što su solarni paneli, vjetroturbine, sustave za pohranu ili bilo koju drugu relevantnu opremu; Implementacija softvera za optimizaciju/upravljanje energijom na proizvodnoj liniji; Zamjena starog kotla modernijim korištenjem učinkovitijih tehnologija; Zamjena zastarjelih napojnih jedinica modernijima i učinkovitijima
  • Savjetodavne usluge za unapređenje energetske učinkovitosti: ova kategorija pokriva savjetodavne i konzultantske usluge u vezi s identifikacijom i provedba poboljšanja energetske učinkovitosti kao i energetski pregledi. Neki primjeri uključuju: Izvođenje detaljne analize potreba za MSP korisnika i definiranje detaljnog ulaganja plan za poboljšanje energetske učinkovitosti; Obavljanje tehničkih konzultacija za utvrđivanje područja za poboljšanje energetske učinkovitosti i prikladne tehnologije na tržištu; Izvođenje energetskog pregleda
  • Razvoj vještina zaposlenika: ova kategorija pokriva pristup obuci, tečajevima, predavanjima i programima za obrazovanje i usavršavanje zaposlenika u temama energetske učinkovitosti. Neki konkretni primjeri uključuju: Obuka za zaposlenike o najboljim praksama, svijesti, regulatornim aspektima i ponašanju promjena vezana uz energetsku učinkovitost; Osposobljavanje zaposlenika da postanu ovlašteni energetski revizori; Edukacija o tehnologijama energetske učinkovitosti, digitalnim alatima za energetsku analizu.

 

Kako bi troškovi bili prihvatljivi i refundirani, nužno je postići uštedu energije od najmanje 5% u razdoblju od godine dana od početka provedbe projekta.

Prijaviti se mogu svi poduzetnici koji imaju status „subjekta malog gospodarstva“ kako je definiran u Preporuci Europske komisije 2003/361/EZ, osnovani i aktivni prije 1.1.2023. godine.

Uz to, dobrodošle su prijave poduzeća u energetski intenzivnim industrijama. Ove potpore su 100% bespovratne, čime se poduzećima daje prilika da unaprijede svoje poslovanje bez dodatnog financijskog opterećenja.

Financijska potpora do 10.000 eura dodijelit će se odabranim korisnicima za provedbu aktivnosti koje rezultiraju poboljšanom energetskom učinkovitošću. Ugovorni cilj aktivnosti je postizanje smanjenja potrošnje energije za 5%.

Ukoliko se želite prijaviti, ispunite obrazac na web stranici EEN Hrvatska, a EEN savjetnik će vas kontaktirati kako bi zajedno razradili akcijski plan smanjenja potrošnje energije u vašem poduzeću.

Rok za prijavu na natječaj je 15. travnja 2024. godine. Za prijavu nužno proći savjetovanje s EEN savjetnikom.

Objavljeni natječaj

Skip to content