Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice regionalne i lokalne samouprave, razvojne agencije i druge institucije

Rok za prijavu

10 ožujka, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen je novi Poziv na dostavu projektnih prijedloga, usredotočen na suradnju s ENI članicama Programa – Ukrajinom i Moldovom za Program transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2014. – 2020.

Predmet natječaja

Dana 26. siječnja 2022. godine otvoren je Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg Dunav usredotočen na suradnju s ENI članicama Programa – Ukrajinom i Moldovom.

Cilj poziva je povećanje institucionalnih kapaciteta ukrajinskih i moldovskih dionika za razvoj i provedbu transnacionalnih projekata u tematskim područnima budućeg Programa transnacionalne suradnje dunavske regije u programskom razdoblju 2021. – 2027. kroz pojačanu suradnju relevantnih dionika na regionalnoj i lokalnoj razini.

Poziv je usredotočen na Specifični cilj 4.1 – Poboljšanje institucionalnih kapaciteta za rješavanje velikih društvenih izazova. Okvirna financijska alokacija iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 1.4 milijuna eura, alokacija za ukrajinske partnere iznosi 2.48 milijuna eura, a za moldovske 2.33 milijuna eura iz ENI proračuna.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti državni i nedržavni akteri . Projektna partnerstva će se sastojati od najmanje 2 projektna partnera , s najmanje jednim partnerom iz Moldavije ili Ukrajine, ovisno o kojoj zemlji se projekt obraća, i vodećim partnerom iz sljedećih država članica EU koje sudjeluju u programu: Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Njemačka – Baden-Württemberg i Bavarska-, Mađarska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija. Dodatno, partnerstvo može uključiti do 2 projektna partnera ERDF-a i 4 ENI projektna partnera  koji dolaze iz UA ili MD-a, ovisno o kojoj zemlji se projekt bavi (3 ERDF-a i 5 ENI PP-a mogu biti uključena ukupno).

Poziv je otvoren do 10. ožujka 2022. godine.

Seminar za projektne prijavitelje planiran je 9. veljače 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content