Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Podnositelji zahtjeva mogu biti pravne ili fizičke osobe prijavljene sa sjedištem u Požeško-slavonskoj županiji koje su stekle Rješenje za pružanje usluga smještaja nakon zatvaranja Javnog poziva za 2020. godinu (nakon 1. listopada 2020. godine) i koja su Rješenja za pružanje usluga smještaja stekla u 2021. godini sukladno zakonskim propisima o pružanju usluga smještaja.

Rok za prijavu

31 listopada, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni pozivi temeljem programa potpore turizmu

Predmet natječaja

Svrha Programa poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području Požeško-slavonske županije u 2021. godini je poticanje na bavljenje turističkom djelatnošću u cilju povećanja broja smještajnih kapaciteta, povećanje kategorije/kvalitete smještajne ponude i povećanje turističkog prometa radi stvaranja preduvjeta za kontinuirani razvoj turizma na području Požeško-slavonske županije.

Financijska sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 300.000,00 kuna osigurana su u Proračunu Požeško-slavonske županije za 2021. godinu, Program Turizam, Aktivnost Poticanje razvoja turizma pozicija, 107 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora.

Požeško-slavonska županija će u 2021. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti za:

 1. Otvaranje novih smještajnih objekata i/ili povećanje kapaciteta postojećih smještajnih objekata uz dokaz rješenja Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo, Odsjek za poduzetništvo, turizam i promet;
 2. Prijelaz iz manje u višu kategoriju (zvjiezdice, sunce) uz dokaz rješenja Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo, Odsjek za poduzetništvo, turizam i promet;
 3. Prijelaz iz jedne vrste/skupine u kategorije sa oznakom sunca i zvjezdica – rekategorizacija.

 

Potpora će se također dodjeljivati:

 • skupina hoteli (minimalno 3 zvjezdice);
 • skupina kampovi (minimalno 3 zvjezdice ili kamp odmoriSte visoke razine pružanja usluge);
 • skupina ostali ugostiteljski objekti za smještaj (minimalno 3 zvjezdice);
 • objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na domaćinstvu (minimalno 3 zvjezdice);
 • objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na OPG-u (minimalno 3 sunca).

 

Potpora u iznosu od 1.000,00 kuna dodijeliti će se subjektima koji povećanjem kategorije/kvalitete ostvaruju minimalno 3 zvjezdice ili 3 sunca, dok će povećanjem kategorije/kvalitete sa 3 zvjezdice ili 3 sunca na višu kategoriju, odnosno 4 zvjezdice ili 4 sunca potpora iznositi 2.000,00 kuna:

 • skupina hoteli;
 • skupina kampovi;
 • skupina ostali ugostiteljski objekti za smještaj;
 • objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na domaćinstvu;
 • objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na OPG-u.

 

Potpora u iznosu od 1 .000,00 kuna dodijeliti će se subjektima koji prijelazom iz jedne vrste/skupine u drugu ostvaruju minimalno 3 zvjezdice ili 3 sunca, dok prijelazom iz jedne vrste/skupine u drugu ostvaruju minimalno 4 zvjezdice ili 4 sunca potpora iznositi 2.000,00 kuna:

 • skupina hoteli;
 • skupina kampovi;
 • skupina ostali ugostiteljski objekti za smještaj;
 • objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na domaćinstvu;
 • objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na OPG-u, u cilju privođenja namjeni sukladno zakonskim propisima o pružanju usluga smještaja.

 

Potpora se odnosi na sve kategorije registracije objekata ugostiteljskog smještaja.

Prilikom dodjele potpora uzimaju se u obzir subjekti/korisnici potpore koji su ostvarili uvjete za dodjelu potpore u 2021. godini zaključno do kraja provedbe projekta, koji su nužni za provedbu projekta odnosno koji su nužni da se objekt privede namjeni sukladno zakonskim propisima o pružanju usluga smještaja.

Podnositelji zahtjeva mogu biti pravne ili fizičke osobe prijavljene sa sjedištem u Požeško-slavonskoj županiji koje su stekle Rješenje za pružanje usluga smještaja nakon zatvaranja Javnog poziva za 2020. godinu (nakon 1. listopada 2020. godine) i koja su Rješenja za pružanje usluga smještaja stekla u 2021. godini sukladno zakonskim propisima o pružanju usluga smještaja.

Maksimalan iznos potpore po korisniku za svaki novoregistrirani turistički ležaj je do 5.000,00 kuna, a kod povećanja kategorije/kvalitete smještaja iz niže u višu kategoriju iznos potpore je 1.000,00 do 2.000,00 kuna po turističkom ležaju.

Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno na adresu: Požeško-slavonska županija, Županijska 7, 34000 Požega, s naznakom ,“Zahtjev za dodjelu potpore za ulaganje u povećanje smještajnih kapaciteta na području Požeško-slavonske županije u 2021. godini“ – NE OTVARAJ.

Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu podnesene prijave, a mogu se ponositi do 31.10.2021. godine ili do utroška planiranih sredstava.

Objavljeni natječaj

Skip to content