Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Podnositelji zahtjeva mogu biti pravne ili fizičke osobe prijavljene sa sjedištem u Požeško-slavonskoj županiji koje su stekle Rješenje za pružanje usluga smještaja nakon zatvaranja Javnog poziva za 2020. godinu (nakon 1. listopada 2020. godine) i koja su Rješenja za pružanje usluga smještaja stekla u 2021. godini sukladno zakonskim propisima o pružanju usluga smještaja.

Rok za prijavu

31 listopada, 2021
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Javni pozivi temeljem programa potpore turizmu

Predmet natječaja

Svrha Programa poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području Požeško-slavonske županije u 2021. godini je poticanje na bavljenje turističkom djelatnošću u cilju povećanja broja smještajnih kapaciteta, povećanje kategorije/kvalitete smještajne ponude i povećanje turističkog prometa radi stvaranja preduvjeta za kontinuirani razvoj turizma na području Požeško-slavonske županije.

Financijska sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 300.000,00 kuna osigurana su u Proračunu Požeško-slavonske županije za 2021. godinu, Program Turizam, Aktivnost Poticanje razvoja turizma pozicija, 107 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora.

Požeško-slavonska županija će u 2021. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti za:

 1. Otvaranje novih smještajnih objekata i/ili povećanje kapaciteta postojećih smještajnih objekata uz dokaz rješenja Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo, Odsjek za poduzetništvo, turizam i promet;
 2. Prijelaz iz manje u višu kategoriju (zvjiezdice, sunce) uz dokaz rješenja Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo, Odsjek za poduzetništvo, turizam i promet;
 3. Prijelaz iz jedne vrste/skupine u kategorije sa oznakom sunca i zvjezdica – rekategorizacija.

 

Potpora će se također dodjeljivati:

 • skupina hoteli (minimalno 3 zvjezdice);
 • skupina kampovi (minimalno 3 zvjezdice ili kamp odmoriSte visoke razine pružanja usluge);
 • skupina ostali ugostiteljski objekti za smještaj (minimalno 3 zvjezdice);
 • objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na domaćinstvu (minimalno 3 zvjezdice);
 • objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na OPG-u (minimalno 3 sunca).

 

Potpora u iznosu od 1.000,00 kuna dodijeliti će se subjektima koji povećanjem kategorije/kvalitete ostvaruju minimalno 3 zvjezdice ili 3 sunca, dok će povećanjem kategorije/kvalitete sa 3 zvjezdice ili 3 sunca na višu kategoriju, odnosno 4 zvjezdice ili 4 sunca potpora iznositi 2.000,00 kuna:

 • skupina hoteli;
 • skupina kampovi;
 • skupina ostali ugostiteljski objekti za smještaj;
 • objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na domaćinstvu;
 • objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na OPG-u.

 

Potpora u iznosu od 1 .000,00 kuna dodijeliti će se subjektima koji prijelazom iz jedne vrste/skupine u drugu ostvaruju minimalno 3 zvjezdice ili 3 sunca, dok prijelazom iz jedne vrste/skupine u drugu ostvaruju minimalno 4 zvjezdice ili 4 sunca potpora iznositi 2.000,00 kuna:

 • skupina hoteli;
 • skupina kampovi;
 • skupina ostali ugostiteljski objekti za smještaj;
 • objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na domaćinstvu;
 • objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na OPG-u, u cilju privođenja namjeni sukladno zakonskim propisima o pružanju usluga smještaja.

 

Potpora se odnosi na sve kategorije registracije objekata ugostiteljskog smještaja.

Prilikom dodjele potpora uzimaju se u obzir subjekti/korisnici potpore koji su ostvarili uvjete za dodjelu potpore u 2021. godini zaključno do kraja provedbe projekta, koji su nužni za provedbu projekta odnosno koji su nužni da se objekt privede namjeni sukladno zakonskim propisima o pružanju usluga smještaja.

Podnositelji zahtjeva mogu biti pravne ili fizičke osobe prijavljene sa sjedištem u Požeško-slavonskoj županiji koje su stekle Rješenje za pružanje usluga smještaja nakon zatvaranja Javnog poziva za 2020. godinu (nakon 1. listopada 2020. godine) i koja su Rješenja za pružanje usluga smještaja stekla u 2021. godini sukladno zakonskim propisima o pružanju usluga smještaja.

Maksimalan iznos potpore po korisniku za svaki novoregistrirani turistički ležaj je do 5.000,00 kuna, a kod povećanja kategorije/kvalitete smještaja iz niže u višu kategoriju iznos potpore je 1.000,00 do 2.000,00 kuna po turističkom ležaju.

Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno na adresu: Požeško-slavonska županija, Županijska 7, 34000 Požega, s naznakom ,“Zahtjev za dodjelu potpore za ulaganje u povećanje smještajnih kapaciteta na području Požeško-slavonske županije u 2021. godini“ – NE OTVARAJ.

Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu podnesene prijave, a mogu se ponositi do 31.10.2021. godine ili do utroška planiranih sredstava.

Objavljeni natječaj

Skip to content