Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Javnog poziva su: Jedinice lokalne samouprave koje su osnivači trgovačkih društava koja proizvode šumske sadnice i sadnice za ozelenjivanje urbanih područja koja su upisana u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala i/ili Upisnik poljoprivrednog reprodukcijskog materijala; Znanstveni instituti i visoka učilišta sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine” broj 119/22), a koji su dodatno i upisani u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala i/ili Upisnik poljoprivrednog reprodukcijskog materijala; Trgovačko društvo u javnom sektoru sukladno članku 17. Zakona o šumama („Narodne novine” broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23) i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe-obrtnici izvan javnog sektora, koja su upisana u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala i/ili Upisnik poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

Rok za prijavu

31 prosinca, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziva za neposredno sufinanciranje uzgoja sadnica u rasadničarskoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjivanje urbanih područja (JP ZO 11/2023)

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva za neposredno sufinanciranje uzgoja sadnica u rasadničarskoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjivanje urbanih područja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje troškova uzgoja sadnica u rasadničarskoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjivanje urbanih područja.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Javnog poziva su:

 • Jedinice lokalne samouprave koje su osnivači trgovačkih društava koja proizvode šumske sadnice i sadnice za ozelenjivanje urbanih područja koja su upisana u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala i/ili Upisnik poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.
 • Znanstveni instituti i visoka učilišta sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine” broj 119/22), a koji su dodatno i upisani u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala i/ili Upisnik poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.
 • Trgovačko društvo u javnom sektoru sukladno članku 17. Zakona o šumama („Narodne novine” broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23) i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe-obrtnici izvan javnog sektora, koja su upisana u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala i/ili Upisnik poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.

 

Bespovratna sredstva pomoći i subvencije dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti Prijavitelja i to:

1. MODEL A – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave, znanstvenim institutima i visokim učilištima.

Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva pomoći Fonda po ovom modelu najviše do 150.000,00 €, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom i to:

 • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka,
 • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje,
 • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

 

2. MODEL B – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva subvencije trgovačkom društvu u javnom sektoru i trgovačkim društvima i drugim pravnim ili fizičkim osobama-obrtnicima izvan javnog sektora.

Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva subvencije Fonda po ovom modelu najviše do 150.000,00 €, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom i to:

 • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka,
 • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje,
 • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

 

Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 3.000.000,00 €.

Prihvatljivi i opravdani troškovi po ovom Javnom pozivu su sljedeći:

 • proizvodnja reprodukcijskog materijala namijenjenog za ozelenjivanje urbanih područja (drvenaste vrste), a za koje Fond utvrdi da su prihvatljivi,
 • troškovi nabavke opreme, uređaja i strojeva neophodnih za uzgoj sadnica,
 • ostali troškovi koje Fond ocijeni kao opravdane.

 

Javni poziv otvoren je do 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Prijava za sufinanciranje po ovom Javnom pozivu dostavlja se u zatvorenoj omotnici u tiskanom i elektronskom obliku na USB-u na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, s naznakom „Javni poziv za neposredno sufinanciranje uzgoja sadnica u rasadničarskoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjivanje urbanih područja (JP ZO-11/2023)“.

Objavljeni natječaj

Skip to content