Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su: Organizacije civilnog društva i ustanove

Rok za prijavu

10 listopada, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za uspostavu sustava provjere točnosti informacija

Predmet natječaja

Ministarstvo kulture i medija i Agencija za elektroničke medije objavljuju Javni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za Uspostavu provjere medijskih činjenica.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za sufinanciranje aktivnosti povezanih s provedbom projekta za uspostavu sustava provjere točnosti informacija objavljenih u javnom prostoru, medijima i na društvenim mrežama, ulaganjima u jačanje kapaciteta i kompetencija postojećih provjeravatelja informacija (fact-checkera), uspostavljanjem novih neovisnih provjeravatelja i uspostavljanjem i jačanjem sustava i procedura provjere informacija (fact-checking) u medijskim redakcijama i otpornosti medija na dezinformacije, te poticanjem kvalitetnog i vjerodostojnog novinarstva, kao i poticanjem stvaranja medijskih sadržaja vezanih uz borbu protiv dezinformacija.

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti organizacije civilnoga društva sa sljedećim pravnim statusom:

 • udruga – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19) čije područje djelovanja je tematski vezano za projekt odnosno ciljeve Poziva i/ili
 • znanstveno-obrazovna, znanstvena i znanstveno-istraživačka ustanova (sveučilišta, fakulteti, visoka učilišta, veleučilišta, instituti).

 

Prihvatljive aktivnosti u okviru projekta su:

 • Obvezne aktivnosti (najmanje jedna): jačanje kapaciteta postojećih provjeravatelja točnosti informacija ili uspostava novog neovisnog provjeravatelja točnosti informacija, ulaganjem u razvoj novih ili razradu i/ili unaprjeđenje postojećih procedura i metodologije provjere informacija, razotkrivanja i ispravljanja dezinformacija, s obvezom unapređenja postojećeg ili  pokretanje novog komunikacijskog kanala, odnosno platforme vezane uz konkretan projekt (mrežne stranice i sl.) na kojoj će se objavljivati provjerene, razotkrivene i ispravljene informacije objavljene u javnom prostoru, medijima i društvenim mrežama koje je razotkrio fact-checker (nositelj) u sklopu projekta te komunicirati procedure, načela, aktivnosti, kao i ostale informacije relevantne za projekt; razvoj specijalizirane jedinice za provjeru informacija unutar postojećih medijskih redakcija, koje mogu biti prihvatljivi partner na projektu, s obvezom unapređenja postojeće medijske i/ili komunikacijske platforme, dodavanjem i/ili uvođenjem novih novinarskih i/ili uredničkih formi, u skladu s tehnološkim novinama ili razvoja nove platforme i/ili sustava označavanja provjerenih informacija na postojećoj ili novo-uspostavljenoj platformi.
 • Druge kategorije prihvatljivih aktivnosti povezane s obaveznim aktivnostima: aktivnosti vezane uz analizu podataka prikupljenih računalnim sustavima za provjeru informacija; edukacijske aktivnosti namijenjene edukaciji samih fact-checkera, kao i edukacijske aktivnosti koje provode fact-checkeri; unaprjeđenje procedura provjere informacija i usavršavanje medijskih djelatnika za provjeru informacija, posebice u kontekstu izazova koje donosi digitalno okruženje; aktivnosti uspostavljanja suradnje s nezavisnim fact-checking organizacijama / projektima; stvaranje medijskih sadržaja koji doprinose borbi protiv dezinformacija i osvještavanju javnosti o problemu dezinformacija, uključujući kreiranje, produkciju i realizaciju novinarskih sadržaja koji se bave problemom dezinformacija. Takvi sadržaji, primjerice, mogu obuhvaćati televizijske i/ili radijske emisije / programe, audio ili video podcaste, internetske ili novinske članke ili multimedijalne projekte koji doprinose općim i posebnim ciljevima investicije; edukacije za korištenje računalnih alata i tehnologija za provjeru online materijala kao i njihova primjena u radu redakcija.
 • Horizontalne prihvatljive aktivnosti povezane s obveznim aktivnostima: popularizacija spoznaja i aktivnosti fact-checking organizacija.

 

Prihvatljivi troškovi su:

 • Troškovi vanjskih usluga;
 • Izravni troškovi osoblja koji će provoditi aktivnosti, što uključuje i honorarne suradnike);
 • Troškovi povezani s predavačima i polaznicima za potrebe usavršavanja;
 • Troškovi povezani s jačanjem suradnje fact-checkera s međunarodnim i nacionalnim dionicima posvećenim borbi protiv dezinformacija, prvenstveno drugim fact-checking projektima i organizacijama te medijima;
 • Troškovi promocije i vidljivosti;
 • Troškovi kupnje opreme;
 • Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta;
 • Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe projekta kod prijavitelja izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta.

 

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznose 1.800.000,00 EUR. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu iznosi 99.542,10 EUR, a najviši iznos koji s može dodijeliti iznosi 199.084,21 EUR.

Najviša stopa financiranja za ovaj Poziv može iznositi 100% prihvatljivih troškova do najvišeg iznosa bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu.

Dokumentacija prijave projekta na Javni poziv dostavlja se elektroničkom poštom na adresu npoo@aem.hr.

Rok za slanje prijave projektnih prijedloga je do 10. listopada 2023. u 15:00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content