Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prijaviti se mogu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun), te ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Rok za prijavu

30 travnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje završetka provedbe EU projekata

Predmet natječaja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za  sufinanciranje završetka provedbe EU projekata na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini prema Programu sufinanciranja završetka provedbe EU projekata na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini.

Financijska sredstva Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se EU projektima sufinanciranim sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., čija se provedba nastavlja nakon 31. prosinca 2023. godine, korisnicima koji imaju sklopljen Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu EU projekta. Sredstva Programa dodjeljuju se isključivo za sufinanciranje završetka EU projekata kojima je posredničko tijelo razine 1 (PT1) Ministarstvo, a posredničko tijelo razine 2 (PT2) Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), u dijelu sredstava koje je korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora u visini najviše do iznosa neutrošenih EU bespovratnih sredstava po EU projektu nakon 1. siječnja 2024. godine.

Za korištenje sredstava Programa mogu se prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun), te ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupno raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku Javnog poziva u 2024. iznosi 20.000.000,00 eura.

Maksimalni udio sredstava za sufinanciranje završetka provedbe EU projekata određuje se prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave prema mjestu ulaganja za koja se dodjeljuju sredstva u skladu sa Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine, broj 3/24). U skladu sa Odlukom o razvrstavanju primjenjuju se stope sufinanciranja kako slijedi:

Za jedinice lokalne samouprave razvrstane prema stupnju razvijenosti u:

  • 8. skupinu – stopa sufinanciranja iznosi najviše do 40%
  • 7. skupinu – stopa sufinanciranja iznosi najviše do 50%
  • 6. skupinu – stopa sufinanciranja iznosi najviše do 60%
  • 4. – 5. skupine – stopa sufinanciranja iznosi najviše do 80%
  • 1. – 3. skupine – stopa sufinanciranja iznosi najviše do 100%;

 

Za jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane prema stupnju razvijenosti u:

  • 4. skupinu – stopa sufinanciranja iznosi najviše do 40%
  • 3. skupinu – stopa sufinanciranja iznosi najviše do 60%
  • 2. skupinu – stopa sufinanciranja iznosi najviše do 80%
  • 1. skupinu – stopa sufinanciranja iznosi do najviše 100%.

 

Zahtjev za sufinanciranje sa svom potrebnom dokumentacijom šalje se preporučeno putem pošte, dostavljačem ili osobnom predajom u pisarnici Ministarstva u zatvorenoj omotnici, na sljedeću adresu: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb, uz naznaku „Javni poziv za sufinanciranje završetka provedbe EU projekata – NE OTVARATI!“.

Zahtjevi se zaprimaju do 30. travnja 2024. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content