Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Za poticajna sredstva mogu se javiti nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom koji nisu koristili niti jedan od oblika mjere stručnog osposobljavanja, odnosno poticanja obrazovanja u provedbi svih dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji

Rok za prijavu

14 veljače, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja

Predmet natječaja

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja u 2023. godini.

Na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine, s ciljem sufinanciranja troškova obrazovanja osoba iz ciljne skupine Programa te podizanja razine njihovog obrazovanja i promjene zanimanja u svrhu poboljšanja kvalifikacijske strukture i olakšavanja pristupa tržištu rada, a radi povećanja njihove zapošljivosti.

Za poticajna sredstva po ovom pozivu mogu se kandidirati nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom koji nisu koristili niti jedan od oblika mjere stručnog osposobljavanja, odnosno poticanja obrazovanja u provedbi svih dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

Za poticajna sredstva za podmirivanje troškova obrazovanja mogu se kandidirati osobe koje su:

  • nezaposlene najmanje 15 dana u trenutku podnošenja zahtjeva, ukoliko nisu upisali obrazovanje, ili
  • obrazovanje upisale nakon 17. veljače 2022. godine, a prije upisa obrazovanja su bile nezaposlene najmanje 15 dana, a
  • iznimno, osobe koje su obrazovanje upisale nakon 17. veljače 2022. godine, a prije upisa obrazovanja su bile nezaposlene najmanje 15 dana, te su završile i samostalno podmirile troškove obrazovanja u cijelosti, mogu podnijeti zahtjev za povrat sredstava uloženih u obrazovanje.

 

Poticajna sredstva za podmirivanje troškova obrazovanja po ovom javnom pozivu moguće je odobriti za:

  • stjecanje prvog zanimanja (u programima obrazovanja za stjecanje niže razine srednjeg obrazovanja, trogodišnjim strukovnim programima obrazovanja, četverogodišnjim strukovnim programima obrazovanja),
  • prekvalifikaciju (za osobe sa stečenom srednjom stručnom spremom za jedno zanimanje radi stjecanja stručne spreme iste obrazovne razine za novo zanimanje te za osobe sa stečenom srednjom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme),
  • osposobljavanje,
  • usavršavanje te
  • stjecanje dodatnih znanja i vještina.

 

Ministarstvo može snositi troškove obrazovanja do iznosa od 1.592,67 eura (12.000,00 kuna) po osobi, isplatom izravno obrazovnoj ustanovi koja provodi obrazovanje, a iznimno, ukoliko su ispunjeni svi javnim pozivom propisani uvjeti, može se izvršiti povrat sredstava polazniku koji je samostalno podmirio troškove obrazovanja. Ukoliko su troškovi obrazovanja veći od 1.592,67 eura (12.000,00 kuna), podnositelj je dužan obvezati se na plaćanje razlike u cijeni pisanom izjavom koja je sastavni dio obrasca zahtjeva.

Ukoliko će veći broj zahtjeva ispunjavati uvjete za odobravanje, prednost će imati:

  • podnositelji koji su prema podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje duže vrijeme nezaposleni,
  • podnositelji koji se žele školovati za deficitarna zanimanja, odnosno za zanimanja za koja postoji veći interes na tržištu rada, a sukladno podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u trenutku podnošenja zahtjeva.

 

Zahtjevi s obveznom dokumentacijom podnose se na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb, isključivo putem pošte ili osobno, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja“.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom javnom pozivu traje od 16. siječnja do 14. veljače 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content