Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo sudjelovanja na ovom Javnom pozivu imaju autori pojedinačno (fizičke osobe) i udruge iz Domovinskog rata registrirane u Republici Hrvatskoj najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva, neovisno o njihovom prethodnom književnom ili publicističkom radu i iskustvu

Rok za prijavu

8 travnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu, sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje dotiska ili otkupa prethodno tiskanih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini

Predmet natječaja

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje projektnih prijedloga za prvi tisak književnih i publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2024. godini, prikupljanje projektnih prijedloga za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku na specijaliziranom portalu za e-knjigu već objavljenih književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2024. godini te prikupljanje projektnih prijedloga za dotisak ili otkup već tiskanih i objavljenih književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2024. godini.

Svrha i cilj ovoga Javnog poziva je očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata na temelju Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2020.–2024. i Provedbenog plana Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021.-2024., kroz povećanu dostupnost pisane riječi o Domovinskom ratu u kulturnome životu, afirmaciju pisane riječi i autora koji pišu o Domovinskom ratu.

Pravo sudjelovanja na ovom Javnom pozivu imaju autori pojedinačno (fizičke osobe) i udruge iz Domovinskog rata registrirane u Republici Hrvatskoj najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva, neovisno o njihovom prethodnom književnom ili publicističkom radu i iskustvu.

Jednom projektu je po ovom Javnom pozivu moguće odobriti do najviše 4.000,00 EUR za pripremu i tisak književnog ili publicističkog djela o Domovinskom ratu, odnosno najviše 2.700,00 EUR za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku na specijaliziranom portalu za e-knjigu književnog ili publicističkog djela o Domovinskom ratu te najviše 2.700,00 EUR za dotisak ili otkup određenog broja primjeraka već tiskanih i objavljenih književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu.

Financijska sredstva dodjeljivat će se kao potpora autorima ili udrugama iz Domovinskog rata za književna ili publicistička djela i to za: roman, knjigu priča i sl., knjigu poezije, dramu, knjigu za djecu i/ili mlade, slikovnicu, strip, monografiju, esej ili kritiku, publicistiku, memoare i ostalo.

Financijska sredstva dodjeljivat će se kao potpora za:

  • pripremu, odnosno završnu obradu napisanog teksta (recenziranje, lektoriranje, uređivanje, oblikovanje i sl.),
  • tisak književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu,
  • prijevod na strani jezik (po odabiru autora),
  • objavu u e-obliku na specijaliziranom portalu za e-knjigu (s obveznim međunarodnim standardnim knjižnim brojem – ISBN kako bi pravno bile izjednačene s tiskanom knjigom),
  • dotisak ili otkup određenog broja primjeraka prethodno tiskanih književnih ili publicističkih djela objavljenih s obveznim standardnim knjižnim brojem – ISBN.

 

Prijave se dostavljaju isključivo poštanskim putem na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb s naznakom „Javni poziv za sufinanciranje književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu – Ne otvaraj“.

Javni poziv otvoren je do 8. travnja 2024. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content