Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Zadruge veterana

Rok za prijavu

1 ožujka, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2024. godini

Predmet natječaja

Za novčana sredstva po ovom javnom pozivu mogu se kandidirati zadruge veterana:

 • koje su registrirale djelatnost zadruge na području Federacije Bosne i Hercegovine sukladno Općem zakonu o zadrugama („Službeni glasnik BiH“, broj 18/03),
 • koje u ukupnom broju članova zadruge imaju najmanje 10 članova-fizičkih osoba s utvrđenim statusom veterana pripadnika HVO, a koji ujedno imaju stalno prebivalište na području Bosne i Hercegovine,
 • koje vode transparentno financijsko poslovanje,
 • koje su zahtjev podnijele isključivo u vrijeme trajanja ovog javnog poziva (u razdoblju od 1. veljače do 1. ožujka 2024. godine),
 • koje su uz zahtjev priložile isključivo cjelokupnu propisanu dokumentaciju,
 • zadruge čiji članovi ujedno nisu i članovi neke od braniteljskih zadruga registriranih na području Republike Hrvatske te Federacije Bosne i Hercegovine, a koje su koristile potporu Ministarstva hrvatskih branitelja ranijih godina namijenjenih radu zadruga,
 • ukoliko je zadruga registrirana prije stupanja na snagu Općeg zakona o zadrugama („Službeni glasnik BiH“, broj 18/03) ista je sukladno članku 90. tog Zakona bila dužna uskladiti svoje poslovanje te o tome mora dostaviti odgovarajući dokaz,
 • koje prethodnih godina nisu koristile novčana sredstva Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske namijenjena veteranskim zadrugama na području Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Novčana sredstva koja je moguće ostvariti po ovom javnom pozivu iznose do 10.000,00 eura, pri čemu navedeni iznos predstavlja najviši novčani prag za koji zadruga može kandidirati podnošenjem zahtjeva, a ista su jednokratna i nepovratna ukoliko se namjenski utroše u skladu s poslovnim planom i planom utroška sredstava.

Prihvatljivim troškovima za podnositelje zahtjeva smatraju se stvarni troškovi potrebni za ostvarivanje poslovnog plana podnositelja zahtjeva poput:

 • troškova nabavke strojeva, tehnike, opreme i alata nužnih za obavljanje djelatnosti,
 • troškova nabavke strojeva i opreme za pakiranje i pripremu proizvoda za prodaju,
 • troškova kupnje radnih/pčelarskih vozila kada je isto neophodno sredstvo za rad prema predmetu poslovanja (djelatnosti) u najvišem iznosu do 4.000,00 eura,
 • troškova kupnje pčelarske opreme i pribora (npr. košnice za pčele, vrcaljke, topionika i sl.),
 • troškova kupnje domaćih životinja (stoke, peradi, pčela i dr.),
 • troškova unutarnjeg uređenja poslovnog, proizvodnog i skladišnog prostora (troškovi mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu do 1.350,00 eura, a isto se odnosi na radove manjih opsega poput soboslikarstva i sl.),
 • troškova opremanja poslovnog, proizvodnog i skladišnog prostora (troškovi mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu do 3.000,00 eura, a isto se odnosi na nužnu uredsku opremu, skladišne stalaže i sl.),
 • troškova stavljanja u funkciju prostora ili zemljišta (npr. ograđivanje prostora za uzgoj životinja i uzgoj poljoprivrednih kultura, podizanje nastambi za životinje i sl.),
 • troškova promidžbe i oglašavanja (troškovi promidžbe i oglašavanja mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu do 2.000,00 eura),
 • troškova zakupa/najma poslovnog/skladišnog/proizvodnog prostora odnosno zemljišta u najvišem iznosu do 800,00 eura, ukoliko isto nije predmet pravnog posla između zadrugara i zadruge, kao i članova obitelji zadrugara,
 • ostalih troškova isključivo sukladno djelatnosti iz poslovnog plana.

 

Zahtjevi se podnose Ministarstvu hrvatskih branitelja RH, 10000 Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1, isključivo putem pošte, s naznakom „Javni poziv za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2024. godini“.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom javnom pozivu traje do 1. ožujka 2024. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content