Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Zadruge veterana

Rok za prijavu

7 svibnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2024. godini

Predmet natječaja

Javni poziv objavljuje se s ciljem prenošenja znanja i iskustava u području aktivne politike zapošljavanja veterana kroz rad u zadrugama.

Za novčana sredstva po ovom javnom pozivu mogu se kandidirati zadruge veterana.

Novčana sredstva koja je moguće ostvariti po ovom javnom pozivu iznose do 10.000,00 eura, pri čemu navedeni iznos predstavlja najviši novčani prag za koji zadruga može kandidirati podnošenjem zahtjeva, a ista su jednokratna i nepovratna ukoliko se namjenski utroše u skladu s poslovnim planom i planom utroška sredstava.

Prihvatljivim troškovima za podnositelje zahtjeva smatraju se stvarni troškovi potrebni za ostvarivanje poslovnog plana podnositelja zahtjeva poput:

 • troškova nabavke strojeva, tehnike, opreme i alata nužnih za obavljanje djelatnosti,
 • troškova nabavke strojeva i opreme za pakiranje i pripremu proizvoda za prodaju,
 • troškova kupnje radnih/pčelarskih vozila kada je isto neophodno sredstvo za rad prema predmetu poslovanja (djelatnosti) u najvišem iznosu do 4.000,00 eura,
 • troškova kupnje pčelarske opreme i pribora (npr. košnice za pčele, vrcaljke, topionika i sl.),
 • troškova kupnje domaćih životinja (stoke, peradi, pčela i dr.),
 • troškova unutarnjeg uređenja poslovnog, proizvodnog i skladišnog prostora (troškovi mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu do 1.350,00 eura, a isto se odnosi na radove manjih opsega poput soboslikarstva i sl.),
 • troškova opremanja poslovnog, proizvodnog i skladišnog prostora (troškovi mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu do 3.000,00 eura, a isto se odnosi na nužnu uredsku opremu, skladišne stalaže i sl.),
 • troškova stavljanja u funkciju prostora ili zemljišta (npr. ograđivanje prostora za uzgoj životinja i uzgoj poljoprivrednih kultura, podizanje nastambi za životinje i sl.),
 • troškova promidžbe i oglašavanja (troškovi promidžbe i oglašavanja mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu do 2.000,00 eura),
 • troškova zakupa/najma poslovnog/skladišnog/proizvodnog prostora odnosno zemljišta u najvišem iznosu do 800,00 eura, ukoliko isto nije predmet pravnog posla između zadrugara i zadruge, kao i članova obitelji zadrugara,
 • ostalih troškova isključivo sukladno djelatnosti iz poslovnog plana.

 

Zahtjevi se podnose isključivo putem pošte na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb s naznakom „Javni poziv za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2024. godini“.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom javnom pozivu traje do 7. svibnja 2024. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content