Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo podnošenja Zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta imaju: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u isključivom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun) te ustanove čiji su jedini osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, uključujući i vatrogasne zajednice, javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva u skladu s člancima 17., 31. i 36. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine”, broj 125/19, 114/22) u sklopu natječaja Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Rok za prijavu

15 prosinca, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2024. godini

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih sredstava Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u financijskom razdoblju 2021.-2027. u skladu sa uvjetima utvrđenim u Uputama za korisnike Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2024. godini.

Pravo podnošenja Zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta imaju:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • pravne osobe u isključivom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun),
  • ustanove čiji su jedini osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, uključujući i vatrogasne zajednice, javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva u skladu s člancima 17., 31. i 36. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine”, broj 125/19, 114/22) u sklopu natječaja Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

 

Financijska sredstva Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu EU projekta u sklopu dvaju programskih razdoblja EU-a 2014.-2020. i 2021.-2027., projekata financiranih u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje 2014.-2024. i 2019.-2029., te Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma u razdoblju 2014.-2021. i 2021.-2028.

Raspoloživi iznos financijskih sredstava koja se dodjeljuju u postupku ovog Javnog poziva iznosi 20.000.000 eura.

Udio financijskih sredstava Programa sufinanciranja učešća Korisnika u provedbi EU projekata određuje se u visini do 50% od vlastitog učešća u prihvatljivim troškovima koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora.

Zahtjev se šalje na adresu: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb, s naznakom „Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2024. godini – NE OTVARATI!“.

Zahtjevi se zaprimaju do 15. prosinca 2024. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content