Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su javni isporučitelji vodnih usluga

Rok za prijavu

31 prosinca, 2022
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana u sektoru vodnih usluga (EnU-8/22)

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva za sufinanciranje projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana u sektoru vodnih usluga je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u sektoru vodnih usluga.

Sufinanciranje je moguće ostvariti za izradu dokumentacije za jednu ili više lokacija.

Cilj Poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova.

Očekivani učinak provedbe Poziva je godišnje smanjenje preuzete električne energije iz elektroenergetske mreže.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su javni isporučitelji vodnih usluga koji:

  • podnesu prijavu i dostave svu obveznu dokumentaciju,
  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
  • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
  • nemaju poslovne račune u blokadi.

 

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 10.000.000,00 kuna (1.327.228,08 eura).

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, pri čemu korisnik može ostvariti sufinanciranje za provedbu projekta kako slijedi:

  • do 80% opravdanih troškova za lokacije na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  • do 60% opravdanih troškova za lokacije na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
  • do 40% opravdanih troškova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske, odnosno sveukupno u iznosu do najviše 400.000,00 kuna (53.089,12 eura) za sve opravdane troškove na svim lokacijama.

 

Opravdani troškovi su isključivo troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije-glavnog projekta ili druge dokumentacije čija je izrada obvezna sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima nastali kod korisnika nakon objave Poziva. Iznimno, trošak izrade glavnog projekta je prihvatljiv ukoliko je nastao prije objave Poziva, ali ne ranije od 24. rujna 2020. godine. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa.

Prijava na Poziv podnosi se pisanim putem, dostavom obvezne dokumentacije na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB) putem pošte preporučeno ili osobnom putem prijamnog ureda Fonda, na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Podnošenje prijava na Poziv započinje od 18. listopada 2022. godine od 9:00 sati, a traje najkasnije do isteka kalendarske godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content