Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Javnog poziva su: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S); tijela državne uprave; javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S; trgovačka društva u javnom sektoru i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe-obrtnici izvan javnog sektora

Rok za prijavu

31 prosinca, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj (JP ZO 7-2023)

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva za neposredno su/financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za su/financiranje projekata smanjivanja i ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova.

Predmet Javnog poziva je također sufinanciranje zamjene nepokretnih rashladnih sustava za potrebe očuvanja kvalitete zaleđene ili svježe robe u hladnjačama, a koji sadrže fluorirane stakleničke plinove (HFC) ili čije funkcioniranje o njima ovisi s potencijalom globalnog zatopljenja (GWP) jednakim ili većim od 2500 minimalno starim 14 godina te s punjenjem radne tvari više od 10 tona CO2 eq. koji su u vlasništvu trgovačkih društava bilo privatnih ili u vlasništvu jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave odnosno fizičkih osoba-obrtnika.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Javnog poziva su:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S),
  • tijela državne uprave,
  • javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S,
  • trgovačka društva u javnom sektoru i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe-obrtnici izvan javnog sektora.

 

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 5.000.000,00 € koji se raspoređuje na sljedeći način:

  • sredstva pomoći u visini do 3.000.000,00 € planirana su za projekte proračunskih korisnika koja će se po ovom Javnom pozivu dodjeljivati  u udjelu do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, a najviše do 110.000,00 € opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu,
  • sredstva subvencije u visini do 2.000.000,00 € planirana su za projekte trgovačkih društava u javnom sektoru i trgovačkih društava i drugih pravnih ili fizičkih osoba – obrtnika izvan javnog sektora sukladno Pravilniku u udjelu do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu i Programu dodjele de minimis potpora,
  • sredstva subvencije po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se za uređaje od 2,5 do 10 kW rashladnog učinka najviše u visini do 15.000,00 €, a za uređaje većeg rashladnog učinka najviše u visini do 40.000,00 € opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu.

 

Prihvatljivi i opravdani troškovi su sljedeći:

  • izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova na zamjeni rashladnih sustava,
  • nabava i ugradnja rashladnog sustava koja uključuje i demontažu i zbrinjavanje postojećeg sustava te zbrinjavanje zamijenjenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova,
  • stručni nadzor.

 

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023. godine.

Prijava za su/financiranje po ovom Javnom pozivu dostavlja se u tiskanom i elektronskom obliku na USB-u/CD-u/DVD-u na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, s naznakom „Javni poziv za neposredno su/financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova (JP ZO-7/2023)“.

Objavljeni natječaj

Skip to content