Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo na sredstva Fonda mogu ostvariti gradovi i općine u Republici Hrvatskoj.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta „Pametnih gradova“

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva za sufinanciranje projekata primjene koncepta „Pametnih gradova“ je dodjela sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja projekata primjene koncepta „pametnih gradova i općina“ kojima se ostvaruje inovativan i učinkovit pristup upravljanju gradom odnosno općinom, te inovativna provedba poslova grada ili općine utvrđene Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19).

Prihvatljiva područja za provedbu projekta u poslovima grada ili općine su:

 • kružno gospodarstvo,
 • održivo gospodarenje energijom, zaštita okoliša, prirode i klimatske promjene,
 • poboljšanje sigurnosti građana i imovine,
 • upravljanje gradom ili općinom i uslugama,
 • obrazovanje i kvaliteta života građana.

Projekti se mogu odnositi na jedno ili više područja definiranih ovim Javnim pozivom.

Primjenom koncepta pametnih gradova i općina moraju se ostvariti osnovni ciljevi integracije tehnoloških rješenja za ostvarenje:

 • održivog razvoja,
 • učinkovite infrastrukture,
 • primjene energetske učinkovitosti i poboljšanja kvalitete života građana.

Podnositelji prijave dužni su definirati ključne pokazatelje provedbe relevantne za projekt te iskazati doprinos projekta područjima određenim Javnim pozivom provođenjem projekta.

Projekti mogu biti pokazni (pilot) projekti koji uključuju nabavu opreme ili uređaja radi poslova grada ili općine koji se obavljaju u prihvatljivim područjima ovog Javnog poziva.

Pravo na sredstva Fonda mogu ostvariti gradovi i općine u Republici Hrvatskoj.

Fond će Korisnicima dodjeljivati sredstva pomoći od 500.000,00 kuna po prijavi, za opravdane troškove:

 • do 80% ukoliko se radi o projektima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode te projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi  Republike Hrvatske i na prvoj skupini otoka,
 • do 60% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na drugoj skupini otoka i na brdsko-planinskom području,
 • do 40 % ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Raspoloživa sredstva po Javnom pozivu iznose 8.000.000,00 kuna.

Učitavanje prijava na Javni poziv počinje 20. studenog 2020. godine u 9:00 sati, a slanje prijava počinje 03. prosinca 2020. godine u 9:00 sati, a završava:

 • objavnom na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr: obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Javnog poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Kontakt osoba Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije za ovaj natječaj je Željko Bunjevac, dipl. oec., stručni voditelj za projekte, tel: +385 34 638 696, email: zeljko.bunjevac@panora.hr.

Objavljeni natječaj

Skip to content