Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji Javnog poziva su: udruge, savez udruga i združeni savez udruga, zadruge, zaklade, jedinice lokalne samouprave koje prema stupnju razvijenosti pripadaju I. skupini potpomognutih područja temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, broj 3/24) administrativno-teritorijalnog područja Republike Hrvatske

Rok za prijavu

27 ožujka, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata prema Programu dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama u funkciji regionalnoga razvoja

Predmet natječaja

Cilj javnog poziva je poticanje regionalnoga razvoja Republike Hrvatske kroz organizaciju kulturnih, gastronomskih, enoloških, zabavnih, sportskih i drugih manifestacija u smislu dodane vrijednosti te očuvanje kulturne, sportske, turističke i druge ponude Republike Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelji Javnog poziva su:

 • udruge, savez udruga i združeni savez udruga,
 • zadruge,
 • zaklade,
 • jedinice lokalne samouprave koje prema stupnju razvijenosti pripadaju I. skupini potpomognutih područja temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, broj 3/24) administrativno-teritorijalnog područja Republike Hrvatske.

 

Prihvatljive aktivnosti su:

 • nabava radnog/potrošnog materijala i roba vezanih za organizaciju manifestacije,
 • najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i si.),
 • najam prostora za održavanje manifestacije,
 • najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju manifestacije,
 • honorari i troškovi smještaja te putni troškovi izvođača i vanjskih suradnika temeljem ugovora,
 • troškovi promocije manifestacije,
 • usluge zaštitarske službe,
 • drugi opravdani troškovi neposredne organizacije manifestacije.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava Javnog poziva iznosi 200.000,00 EUR. Minimalan iznos tražene financijske podrške iznosi 2.000,00 EUR, a maksimalan iznos tražene financijske podrške iznosi 10.000,00 EUR.

Prijavitelj prijavu na Javni poziv podnosi isključivo putem Google obrasca.

Rok za podnošenje zahtjeva je 27.03.2024. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content