Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Podnositelji zahtjeva za sufinanciranje su jedinice lokalne samouprave, odnosno gradovi i općine, I. do VI. skupine sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti

Rok za prijavu

1 lipnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnoga gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2022. godini

Predmet natječaja

Cilj Javnog poziva je osiguravanje financijske potpore za projekte koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga.

Podnositelji zahtjeva za sufinanciranje su jedinice lokalne samouprave, odnosno gradovi i općine, I. do VI. skupine sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti. Podnositelj može podnijeti najviše jedan zahtjev za sufinanciranje prihvatljivih projekata.

Sufinancirat će se projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva:

  • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture,
  • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave,
  • troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova,
  • nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

 

Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po JLS, može iznositi 400.000,00 kuna, odnosno 30% do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o indeksu razvijenosti JLS-e.

Prijave se zaprimaju do  1. lipnja 2022. godine dok je rok za provedbu aktivnosti na projektima koje se sufinanciraju do 31. prosinca 2022. godine.

Zahtjev za sufinanciranje na propisanom obrascu prijave dostavlja se na adresu e-pošte sufinanciranje@mpgi.hr.

Objavljeni natječaj

Skip to content