Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave I. do VI. skupine prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17)

Rok za prijavu

10 ožujka, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2023. godini

Predmet natječaja

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2023. godini.

Poticanjem razvoja komunalnog gospodarstva te ujednačavanjem komunalnog standarda smatraju se aktivnosti koje potiču i pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i isporuci komunalnih usluga te aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva.

Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji na dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekata koji će poticati ili pridonositi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, tako i aktivnosti na realizaciji svih drugih projekata koji će pridonijeti poboljšanju javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave I. do VI. skupine prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17).

Prihvatljivi su projekti čija realizacija potiče i doprinosi boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i isporuci komunalnih usluga te svih drugih aktivnosti koje doprinose povećanju kvalitete života stanovništva na području prihvatljivih prijavitelja:

  • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
  • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave;
  • troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova;
  • nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

 

Najviši iznos sufinanciranja projekta može iznositi 50.000,00 eura, odnosno od 30% do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o indeksu razvijenosti JLS-a, a podnositelj može prijaviti najviše jedan zahtjev za sufinanciranje.

Prijave se zaprimaju do 10. ožujka 2023. godine na adresu e-pošte: sufinanciranje@mpgi.hr, dok je rok za provedbu aktivnosti na projektima koje se sufinanciraju do 31. prosinca 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content