Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave

Rok za prijavu

10 rujna, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje pripreme infrastrukturnih projekata kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača na regionalnoj razini za 2021. godinu

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva za sufinanciranje pripreme infrastrukturnih projekata kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača na regionalnoj razini za 2021. godinu je dodjela sredstava Programa sufinanciranja pripreme infrastrukturnih projekata kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača na regionalnoj razini za 2021. godinu u skladu s uvjetima utvrđenim u Programu i Javnom pozivu.

Sredstva Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanje infrastrukturnih projekata kojima se potiče i promiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača te koji doprinose smanjenju emisija stakleničkih plinova i otpornosti na klimatske promjene.

Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku Javnog poziva je 5.000.000,00 kuna. Najviši iznos bespovratnih sredstava za pojedinačni Zahtjev je 400.000,00 kuna. Jedan korisnik po ovom Javnom pozivu može podnijeti samo jedan Zahtjev.

Prihvatljivi korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • podnesu Zahtjev za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije po objavljenom Javnom pozivu,
  • podnesu dokaz o iskazanom interesu za korištenje infrastrukture priznatog uzgojnog udruženja ili proizvođačke organizacije ili subjekta koji je do dana prijave na Javni poziv podnio zahtjev za priznavanje uzgojnog udruženja ili proizvođačke organizacije,
  • nemaju neregularnih dugovanja s osnova javnih davanja,
  • dostave drugu obveznu dokumentaciju sukladno uvjetima Javnog poziva.

 

Prihvatljive aktivnosti sufinanciranja sredstvima Programa su izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanje infrastrukturnih projekata kojima se potiče i promiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača u svrhu:

  • zajedničke organizacije prometa stokom (otkup, aukcije i/ili sabiranja stoke te njezine pripreme na tržište),
  • potpore provođenju i unapređenju uzgojno-selekcijskog rada u stočarstvu,
  • zajedničkog skladištenja, dorade, prerade, pakiranja, distribucije i prodaje poljoprivrednih proizvoda,
  • promocije poljoprivrednih proizvoda.

 

Rok za podnošenje zahtjeva je 10. rujna 2021. godine. Ako se zahtjev osobno predaje u urudžbeni ured Ministarstva ili  se šalje preporučeno putem pošte, isti mora biti zaprimljen najkasnije do 10. rujna 2021. godine do 15,00 sati, a zahtjevi se šalju na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb.

Objavljeni natječaj

Skip to content