Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici potpore su organizatori skupova sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to: ustanove, stručna udruženja (komore), fakulteti i sveučilišta (za aktivnosti iz točke a), ustanove, stručna udruženja (komore), proizvođačke organizacije (osim onih registriranih kao udruge), zadruge i zadružni savezi (za aktivnosti iz točke b), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, regionalne i lokalne razvojne agencije, trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva kojima je osnovna djelatnost po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u okviru razreda 82.30 , stručna udruženja (komore), proizvođačke organizacije (osim onih registriranih kao udruge), zadruge i zadružni savezi (za aktivnosti iz točke c)

Rok za prijavu

20 studenoga, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za (su)financiranje organizacije skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2023. godinu

Predmet natječaja

Potpore iz Javnog poziva za (su)financiranje organizacije skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2023. godinu namijenjene su za organizaciju međunarodnih znanstvenih skupova, konferencija i simpozija iz područja poljoprivredne proizvodnje i prerade, šumarstva, sigurnosti i kvalitete hrane, veterinarstva, zaštite bilja, organizacije i poslovanja poljoprivrednih proizvođača te ruralnog razvoja, kao i gospodarskih skupova (sajmovi i izložbe) te lokalno-tradicijskih skupova za prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih poljoprivrednih i ribarskih proizvoda na području Republike Hrvatske, a s ciljem informiranja, promocije, razmjene znanja, inovacija i dostignuća, domaćih proizvoda, povezivanja proizvođača i unapređenja poljoprivredne proizvodnje i prodaje.

Prihvatljive aktivnosti/skupovi za prijavu na Javni poziv i dodjelu potpore su:

 • a) međunarodni znanstveni skupovi
 • b) konferencije i simpoziji
 • c) gospodarske ili lokalno-tradicijske manifestacije.

 

Prihvatljivi korisnici potpore su organizatori skupova sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to:

 • ustanove, stručna udruženja (komore), fakulteti i sveučilišta (za aktivnosti iz točke a),
 • ustanove, stručna udruženja (komore), proizvođačke organizacije (osim onih registriranih kao udruge), zadruge i zadružni savezi (za aktivnosti iz točke b),
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, regionalne i lokalne razvojne agencije, trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva kojima je osnovna djelatnost po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u okviru razreda 82.30, stručna udruženja (komore), proizvođačke organizacije (osim onih registriranih kao udruge), zadruge i zadružni savezi (za aktivnosti iz točke c).

 

Prihvatljivi troškovi su:

 • najam prostora i opreme za provedbu aktivnosti
 • usluga audio-vizualne podrške
 • usluga konsekutivnog/simultanog prevođenja
 • hrana i piće za sudionike skupa
 • promidžba aktivnosti
 • troškovi smještaja i javnog prijevoza za stručnjake.

 

Korisnik može ostvariti pravo na potporu, po jednom skupu, najviše do:

 • 25.000,00 eura za međunarodni znanstveni skup
 • 10.000,00 eura za konferenciju ili simpozij
 • 6.000,00 eura za gospodarsku ili lokalno-tradicijsku manifestaciju.

 

Intenzitet potpore iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

Prijava se podnosi preporučenom poštom s povratnicom ili osobno u pisarnicu Ministarstva na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, Služba za programsku promociju „Prijava na Javni poziv za (su)financiranje organizacije skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2023. godinu“.

Prijava na Javni poziv moguća je od 10. studenoga 2023. u 10 sati do 20. studenoga 2023. u 10 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content