Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo na korištenje sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti pravne osobe, i to javne ustanove  koje upravljaju zaštićenim područjima i trgovačka društva

Rok za prijavu

31 prosinca, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u hotelima (JP EU-3/2024)

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u hotelima je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje troškova nabave novih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane).

Ovim Javnim pozivom se doprinosi provedbi aktivnosti poticanja sprječavanja nastanka otpada te primjeni reda prvenstva gospodarenja otpadom sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom („Narodne novine” broj 84/2021) kao i poticanja hotelskog sektora da u skladu s ciljevima politika EU i nacionalnih politika primjenjuju prvi i najvažniji korak sprječavanje nastanka otpada, odnosno njegovo smanjenje na izvoru. Nabavom uređaja smanjuje se količina biootpada koji se odlaže na odlagalište, te se daje doprinos učinkovitom gospodarenju otpadom u skladu s načelima održivog razvoja i zaštite okoliša.

Pravo na korištenje sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti pravne osobe, i to javne ustanove  koje upravljaju zaštićenim područjima i trgovačka društva.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva:

  • Pomoći pravnim osobama, i to javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima koje mogu ostvariti sufinanciranje do najviše 20.000,00 EUR, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom i to: do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka, do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje, do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.
  • Subvencija trgovačkim društvima i to najviše do 40% opravdanih troškova po jednoj prijavi, ali ne više od 20.000,00 EUR po jednoj prijavi.

 

Ukupno raspoloživ iznos sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 200.000,00 EUR.

Sva obvezna dokumentacija dostavlja se u tiskanom i elektroničkom obliku na USB-u na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80,10 000 Zagreb, s naznaku „Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u hotelima” (JP EU – 3/2024).

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2024. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content