Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, proračunski i izvanproračunski korisnici te ostali pravni subjekti (osim udruga)

Rok za prijavu

31 prosinca, 2021
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/21)

Predmet natječaja

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila.

Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče u sklopu provedbe Poziva smatraju se:

 • električni bicikli;
 • turistička vozila na električni pogon;
 • vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon;
 • vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik;
 • vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik, pri čemu se u pogledu emisija onečišćujućih tvari primjenjuju ograničenja emisija onečišćujućih tvari CO2 iznosa 0 g/km za električna vozila i vozila na vodik, a za vozila s plug-in hibridnim pogonom ograničenja sukladno Zakonu o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu.

 

Ovim Pozivom osigurava se provedba mjere TR-6 Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. – 2030. „Financijski poticaji za energetski učinkovita vozila“. Navedena mjera predstavlja alternativnu mjeru politike za postizanje dijela obveznog kumulativnog cilja ušteda energije u krajnjoj potrošnji energije.

Cilj Poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za 0,01%. Procjenjuje se da će se provedbom Poziva registrirati 232 nova energetski učinkovita vozila. Očekivani učinci provedbe Poziva su ušteda energije od 0,01 PJ i smanjenje emisije CO2 od 379,05 tCO2.

U roku za dostavu prijava na Poziv moguće je podnijeti ukupno jednu prijavu.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, proračunski i izvanproračunski korisnici te ostali pravni subjekti (osim udruga) koji:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • su javni naručitelji i naručitelji u smislu propisa kojima se uređuje javna nabava,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • nemaju poslovne račune u blokadi,
 • ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, u slučaju kada je primjenjivo.

 

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 15.000.000,00 kuna. Fond pridržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva, kao i povećati ukupno raspoloživ iznos sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva. Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, subvencija i donacija kako slijedi:

 • do 80% opravdanih troškova, odnosno najviše 2.000.000,00 kuna korisnicima koji su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima ili parkovima prirode, isključivo za kupnju turističkih vozila na električni pogon,
 • do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kuna svim ostalim korisnicima ovog Poziva, uz ograničenja po pojedinačnom vozilu.

 

Podnošenje prijava na Poziv započinje 15. srpnja 2021. godine u 9:00 sati, a traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Objavljeni natječaj

Skip to content