Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo na sredstva Fonda mogu ostvariti Trgovačka društva u javnom sektoru i izvan javnog sektora, fizičke osobe (obrtnici) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva za projekte iz industrijskog sektora i područja industrijskih proizvodnih procesa te iz ostalih postrojenja.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje korištenja EnU i OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekta energetske učinkovitosti (EnU) i/ili korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima (proizvodna i/ili prerađivačka industrija), kojima se ostvaruje ušteda energije od minimalno 30% uz jednake izlazne parametre predmetnog sustava ili procesa.

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti Trgovačka društva u javnom sektoru i izvan javnog sektora, fizičke osobe (obrtnici) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva za projekte iz industrijskog sektora i područja industrijskih proizvodnih procesa te iz ostalih postrojenja.

Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva subvencije do 1.500.000,00 kuna po prijavi, za opravdane troškove:

  • do 80% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i  na prvoj skupini otoka,
  • do 60% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na drugoj skupini otoka i na brdsko-planinskom području,
  • do 40% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Raspoloživa sredstva po Pozivu iznose 25.000.000,00 kuna.

Prijave se mogu podnositi na www.fzoeu.hr u „e-Prijave“ od 14. prosinca 2020. godine u 9:00 sati do objave na www.fzoeu.hr:

  • obavijesti o privremenom zatvaranju Poziva do utvrđenja iznosa preostalih raspoloživih sredstava,
  • obavijest o zatvaranju Poziva zbog iskorištenja raspoloživih sredstava ili
  • do isteka 2020. godine, što prije nastupi.

Objavljeni natječaj

Skip to content